logo-gk4(1)

P_gminaEvenio

Władze / z-cy Burmistrza

Funkcję I Zastępcy Burmistrza sprawuje:

Mateusz Baj

MB

e-mail: m.baj@gorakalwaria.pl

telefony: 22 727 34 11, 22 727 34 12, 22 727 34 13

 

 

Funkcję II Zastępcy Burmistrza sprawuje:

Danuta Rechnia

dr001a

e-mail: d.rechnia@gorakalwaria.pl

telefony: 22 727 34 11, 22 727 34 12, 22 727 34 13

 

 

Zastępcy Burmistrza w zakresie powierzonych obowiązków zapewniają kompleksowe rozwiązywanie problemów w zakresie gospodarki komunalnej, realizacji inwestycji, których inwestorem jest gmina, architektury i gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i rolnictwa, edukacji, kultury, sportu, hndlu, spraw lokalnych, pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień.

 

I Zastępca Burmistrza

sprawuje bezpośredni nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i realizacją zadań przez:

 1. Referaty oraz samodzielne stanowiska Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria:
 • Referat Inwestycji i Remontów;
 • Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Promocji;
 • Stanowisko ds. społecznych.
 1. Gminne jednostki organizacyjne:
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji;
 • Ośrodek Pomocy Społecznej;
 • Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.
 1. Komendanta gminnej ochrony ppoż.

 

II Zastępca Burmistrza

sprawuje bezpośredni nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i realizacją zadań przez:

 1. Referaty Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria:
 • Referat Planowania Przestrzennego;
 • Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
 • Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
 • Referat Gospodarki Komunalnej.
 1. Gminne jednostki organizacyjne:
 • Administracja Budynków Komunalnych.

 

Zapisy Interesantów do Zastępców Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria:

 • telefonicznie: 22 727 34 11, 22 727 34 12, 22 727 34 13
 •  e-mailem: sekretariat@gorakalwaria.pl
 •  osobiście: w sekretariacie Zastępców Burmistrza (ul. 3-go Maja 10, II piętro, pokój nr 206).

Osoby zainteresowane spotkaniem z Zastępcami Burmistrza uprzejmie prosimy o pozostawienie podczas zapisu swoich danych (imię, nazwisko), numeru kontaktowego oraz informacji, czego będzie dotyczyła rozmowa.

 

 

 

LCK(1)

ZP

Partnerzy:

 zpwc1-k_i_s_logo

Miasta partnerskie:

carworzelcampagna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - Gmina Góra Kalwaria