logo_herb_kolor

  

skarpa1
 

 

ZDROWA SŁUŻBA ZDROWIA TO PODSTAWA

24.05.201909:06

Robert

nowa_Rada_Spoleczna_SP_ZOZ22 maja po raz pierwszy zebrała się nowo powołana Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii. Długo dyskutowano nad tym, jak jeszcze można poprawić dostępność do lekarzy w gminie.

Skład Rady – wskazany przez burmistrza i przyjęty przez Radę Miejską – nie jest przypadkowy. Arkadiusz Strzyżewski miejsce w tym społecznym gremium zaproponował czwórce rajców – przedstawicielom wszystkich klubów radnych. Jednocześnie samorządowcy są reprezentantami lokalnych społeczności korzystających z filii przychodni w Górze Kalwarii oraz innych grup społecznych. Czesława Książek reprezentuje bowiem pracowników oświaty, Zbigniew Adamczyk – pacjentów filii SPZOZ w Sobikowie, Monika Bolek jest głosem organizacji pozarządowych, a Teresa Jędral występuje w imieniu mieszkańców zapisanych do filii SPZOZ w Baniosze oraz seniorów.

Spoza radnych w Radzie Społecznej, której przewodzi burmistrz, znalazły się jeszcze: Dorota Pyszyńska (dyrektor Domu Pomocy Społecznej, gdzie SPZOZ oferuje doraźną pomoc lekarską), Anna Dobosz (przedstawicielka mieszkańców, a przede wszystkim rodziców), a także Bożena Zarzeczna (wskazana do Rady przez wojewodę).

ODWIEDZAMY LEKARZY NA POTĘGĘ

Inauguracyjne posiedzenie trwało cztery godziny, ze względu na liczne sprawy do omówienia. Zebrani wysłuchali sprawozdania za rok 2018 i I kwartał 2019. Z danych przedstawionych przez Marka Kowalczyka, dyrektora SPZOZ w Górze Kalwarii, wynika, że w minionym roku lekarze zatrudnieni w przychodni przy ul. por. Białka i jej filiach udzielili 88,3 tys. porad. To o około 35 proc. więcej niż w roku 2016 roku!

Z powodu tak dużego zapotrzebowania mieszkańców na usługi zdrowotne zatrudnionych w kalwaryjskim SPZOZ jest już 20 lekarzy (jeszcze nigdy nie było ich aż tak wielu). Wśród nich, mimo że nie obejmuje tego kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, są diabetolog i dietetyk. Obecnie dyrekcja Zakładu poszukuje kolejnego pediatry, chociaż na część etatu. Dyrektor Kowalczyk przyznał, że z powodu wzrostu liczby medyków w SPZOZ zaczyna brakować wolnych gabinetów w przychodni przy ul. Białka. Doktor poddał pod rozwagę zebranym utworzenie, już poza siedzibą ośrodka, Centrum Diagnostyki, w którym pacjenci mogliby wykonywać badania laboratoryjne, USG, EKG czy RTG. Wymagałoby to jednak zaangażowania znacznych środków z budżetu gminy. Temat jeszcze będzie analizowany na kolejnych posiedzeniach.

SZCZEPIENIA DLA WIĘKSZEJ GRUPY SENIORÓW

Póki co w tym roku SPZOZ zaplanował remont w filii w Baniosze. Poprawiony zostanie przede wszystkim stan komina, ale również odmienione wnętrze placówki. Zakład przeznaczy na ten cel część wypracowanego przez siebie zysku.

Podczas środowego posiedzenia Rada przyjęła kilka wniosków. Jej członkowie wyrazili wolę, aby od 1 stycznia 2020 roku, przynajmniej w weekendy, w ramach doraźnej pomocy lekarskiej (DPL) przy ul. Szpitalnej, dostępny był pediatra. W tym roku na DPL, która jest w całości finansowana przez gminę, przeznaczyła ona 336,5 tys. zł.

Członkowie Rady zdecydowali ponadto, że w tym roku profilaktycznymi, bezpłatnymi szczepieniami przeciwko grypie dla seniorów objęte zostaną osoby od 60. roku życia (dotychczas 65+). W minionym roku z możliwości zaszczepienia się skorzystało 375 mieszkańców (gmina przeznaczyła na ten cel 11,4 tys. zł).

Do Rady Społecznej, która zgodnie z ustawą jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego SPZOZ, czyli gminy, oraz doradczym dyrektora SPZOZ, mieszkańcy mogą pisać i składać swoje uwagi. Jej adres mejlowy to rada_spoleczna@gorakalwaria.pl.

BP_GK-19

jawinternecie_logo

sterylizacja

WYL

logo-karta-seniora

Evenio_baner

prawnik pierwszego kontaktu

LCK(1)

ZP

LPM-logo-2018-rgb

Partnerzy:

 zpwc1-k_i_s_logo

Miasta partnerskie:

carworzelcampagna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - Gmina Góra Kalwaria