gmina_logo -- kopia2

  

swieto-gk-2019-fb

NOWE STAWKI OPŁATY ZA ODPADY I NOWA BONIFIKATA

08.04.201917:09

Robert

odpady_nowe_stawkiBezspornym faktem jest, że odbiór odpadów drożeje i wszystko wskazuje na to, iż będzie kosztował nas coraz więcej. Jednak prawdą jest także to, że gmina robi wszystko, aby w tym względzie zminimalizować obciążenia dla mieszkańców.

Obecny system gospodarowania odpadami funkcjonuje w całym kraju od lipca 2013 roku. Śmieci są odbierane od mieszkańców przez firmy, które gminy wybierają w przetargach. Następnie wykonawcy wywożą zmieszaną frakcję odpadów do tzw. regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), a wysegregowane surowce wtórne do innych odbiorców. Każdą gminę przypisano do konkretnego regionu, w którym istnieje określona liczba RIPOK-ów.

Na tak ukształtowanym rynku ceny zaczęły dyktować zarówno RIPOK-i, jak i firmy wywozowe. W tym drugim przypadku na naszym terenie dał się zauważyć zdecydowany spadek konkurencji. Wcześniej do przetargach na wywóz odpadów przystępowało po kilka firm, tymczasem w ostatnim przetargu ofertę złożyła tylko jedna (Remondis, obecnie odbierający odpady w naszej gminie). I to zgodnie z jej wyliczeniami koszt wywozu odpadów z całej gminy Góra Kalwaria będzie kosztował już nie około 408 tys. zł miesięcznie, ale ponad 934 tys. zł! Gmina mogła odrzucić tę ofertę i ogłosić kolejny przetarg. Ale istniała poważna obawa, że najtańsza oferta w kolejnym postępowaniu może być jeszcze droższa.

Jakie są nowe stawki opłat za odpady?

W poniedziałek 8 kwietnia Rada Miejska Góry Kalwarii uchwaliła nowe stawki za odbiór odpadów, które zaczną obowiązywać 1 maja 2019 roku. Będzie to 33,86 zł za osobę w gospodarstwach domowych, w których odpady są zbierane selektywnie, i 67,72 zł za osobę w przypadku, gdy gospodarstwa oddają wyłącznie zmieszane odpady (takich gospodarstw w gminie jest 6 proc.).

Czy mieszkańcy będą musieli składać nowe deklaracje?

Nie. Niebawem gmina zawiadomi listownie wszystkich mieszkańców o nowej stawce. Nie trzeba wypełniać nowej deklaracji, a wniesienie pierwszej płatności w nowej wysokości będzie konieczne w czerwcu.

Z czego wynika taka wysokość stawek?

Do tej pory ustalając wysokość opłaty, gmina stosowała się do zapisów ustawy o odpadach, które nakazywały samofinansowanie się systemu odbioru opadów. Oznacza to tyle, że kwota wpłacona przez mieszkańców za odbiór śmieci równała się kosztom ich wywozu (biorąc pod uwagę ostatnią ofertę złożoną przez Remondis, stawka powinna wynosić zatem około 38 zł za osobę miesięcznie). Jednak zapisy ustawy o odpadach stoją w sprzeczności z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, w której zastrzeżono, że opłata za odpady wnoszona przez mieszkańca nie może być wyższa niż 2 proc. tak zwanego przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę, którego wysokość ogłasza prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Obecnie owe 2 proc. to 33,86 zł. Władze gminy zdecydowały się pójść na rękę mieszkańcom i przy ustalaniu nowej stawki powołać się na zapisy tej drugiej ustawy.

Czy będą ulgi w opłacie?

Uchwalenie stawki w wysokości 33,86 zł oznacza jednak, że samorząd będzie musiał dopłacić do gospodarki odpadami z budżetu gminy – przeszło 4 zł miesięcznie na osobę. Na ten cel Rada Miejska zarezerwowała już 2 mln zł. Warto wiedzieć, że z tego powodu trzeba było ograniczyć fundusze na inwestycje – chociażby na budowę dróg czy rozbudowę szkół.

To niejedyna ulga. Radni uchwalili również 10-procentową bonifikatę w opłacie dla posiadaczy ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, czyli rodzin wielodzietnych z uczącymi się dziećmi. Od stycznia bieżącego roku o KDR mogą się starać także rodzice, którzy już odchowali swoje potomstwo, a dochowali się przynajmniej trojga dzieci. Szacuje się, że w naszej gminie osób, które obejmie zniżka, mieszka łącznie 2500–3000.

wykresy o odpadachCzy opłata jeszcze może wzrosnąć?

Umowa z firmą Remondis zostanie podpisana na najbliższy rok. To jednak nie daje gwarancji, że stawki nie wzrosną lub – jeśli tak zdecyduje Rada Miejska – nie zmaleją. W ocenie ekspertów, jeśli rząd nie podejmie działań, które doprowadzą do zwiększenia konkurencji na rynku odpadów, cena ich wywozu będzie systematycznie rosła.

Problemem jest również rozległość naszej gminy – co ma duży wpływ na koszty transportu śmieci. Przy tym stale wzrasta ilość odpadów. O ile jeden mieszkaniec gminy w 2014 roku produkował ich pół kilograma dziennie, o tyle obecnie jest to już kilogram!

czipowanie

sterylizacja

WYL

logo-karta-seniora

Evenio_baner

prawnik pierwszego kontaktu

LCK(1)

ZP

LPM-logo-2018-rgb

Partnerzy:

 zpwc1-k_i_s_logo

Miasta partnerskie:

carworzelcampagna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - Gmina Góra Kalwaria