logo_herb_kolor

  

noc_grozy1
 

 

APEL DO RODZICÓW W ZWIĄZKU Z ZAPOWIADANYM STRAJKIEM NAUCZYCIELI

07.04.201911:40

Robert

STRAJK NAUCZYCIELI1Szanowni Państwo, ze względu na planowany „ogólnopolski strajk nauczycieli”, który ma rozpocząć się 8 kwietnia, informujemy, że do strajku planują przystąpić następujące przedszkola i szkoły, dla których gmina Góra Kalwaria jest organem prowadzącym:

1. Samorządowe Przedszkole Integracyjne w Górze Kalwarii,
2. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Czersku,
3. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księcia Janusza w Górze Kalwarii,
4. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku,
5. Szkoła Podstawowa im. Feliksa Kapackiego w Cendrowicach,
6. Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Coniewie,
7. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dobieszu,
8. Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskiego w Czachówku,
9. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brześcach,
10. Szkoła Podstawowa w Baniosze,
11. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kątach.

W wymienionych szkołach oraz przedszkolach nie będzie możliwe zapewnienie kompleksowej opieki pedagogicznej dla dzieci do nich uczęszczających. Będą w nich natomiast odbywały się zajęcia o charakterze edukacyjno-opiekuńczym. Niemniej zwracamy się do tych z Państwa, którzy mają taką możliwość, z prośbą o zapewnienie w dniach strajku opieki nad dziećmi we własnym zakresie i nieposyłanie ich w okresie strajku do wymienionych 11 szkół i przedszkoli.

Prosimy o śledzenie na bieżąco strony internetowej www.gorakalwaria.pl oraz profilu Gmina Góra Kalwaria na Facebooku.


Informacja dla rodziców i opiekunów dzieci do lat 8

W związku ze strajkiem w oświacie rodzice dziecka, które jeszcze nie ukończyło 8 lat, mogą przedłożyć swojemu pracodawcy wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego wraz z oświadczeniem o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły. Bowiem zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2017 poz. 1368) zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60), lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem.

Zasiłek, o który mogą wystąpić zarówno ojciec, jak i matka dziecka, wypłacany jest w wysokości zasiłku chorobowego, czyli 80 proc. wynagrodzenia. Istotna przy tym jest okoliczność, aby w czasie zamknięcia szkoły lub przedszkola inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym nie mogli opiekować się dzieckiem.

Jeżeli rodzic jest zatrudniony, to wniosek o wypłatę dostarcza swojemu pracodawcy, natomiast jeżeli prowadzi działalność gospodarczą, składa go do najbliższego oddziału ZUS. Dokumenty, które należy złożyć w swoim zakładzie pracy niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego, to oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu placówki oraz wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15A.

W przypadku, gdy zasiłek jest wypłacany przez ZUS (np. w przypadku działalności gospodarczej), należy złożyć ZAS-36, czyli oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat, i dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 (w przypadku pracowników) albo ZUS Z-3a (w przypadku pozostałych ubezpieczonych) oraz ZAS-36. Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej www.zus.pl albo w osobiście w oddziale lub inspektoracie ZUS.

Niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 188 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.


Dodatkowe zajęcia w Ośrodku Kultury i na basenie podczas strajku nauczycieli

Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii przygotował ofertę dodatkowych zajęć dla dzieci, których rodzice nie będą w stanie sprawować nad nimi opieki w związku z planowanym strajkiem nauczycieli. Kino (ul. ks. Sajny) oferuje projekcje filmów dla dzieci (seanse o godz. 8.00, 10.00 i 12.00). Dzieci w wieku do lat 10 proszone są o przybycie z opiekunami. Natomiast grupy zorganizowane powyżej 10 osób proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny (533 503 092). Jeśli okaże się, że z dnia na dzień liczba zainteresowanych dzieci zwiększy się, oferta Ośrodka Kultury zostanie dostosowana do sytuacji. Tytuły filmów są dostępne po dołączeniu do grupy Darmowe seanse w Kinie Uciecha na Facebooku.

Z kolei na basen za 1 zł (wejście za okazaniem legitymacji szkolnej) zaprasza dzieci Ośrodek Sportu i Rekreacji (ul. Pijarska 119). Pływalnia będzie otwarta dla uczniów strajkujących placówek w godz. 7.30–16.00.

Do rodziców, którzy zdecydują się na przywiezienie dzieci do Ośrodka Kultury lub na basen, zwracamy się z prośbą o zapewnienie im wyżywienia.

e_urzad_ikona

Ochrona danych

Sprawdz stan powietrza

BP_GK-19

jawinternecie_logo

sterylizacja

WYL

logo-karta-seniora

Evenio_baner

prawnik pierwszego kontaktu

LCK(1)

ZP

LPM-logo-2018-rgb

Partnerzy:

 zpwc1-k_i_s_logo

Miasta partnerskie:

carworzelcampagna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - Gmina Góra Kalwaria