gmina_logo -- kopia2

  

swieto-gk-2019-fb

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

07.01.201909:00

Robert

akcja-zimaPodajemy najważniejsze informacje dotyczącego odśnieżania ulic w gminie Góra Kalwaria.

1.
Utrzymanie zimowe dróg gminnych na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą przy ul. św. Antoniego 1 w Górze Kalwarii, tel. (22) 72 73 546, Wydział Oczyszczania Miasta i Gminy – kierownik Andrzej Koczyk, tel. (22) 72 73 137.

Całość zimowego utrzymania dróg gminnych jest monitorowana 24 godz. na dobę.

Osoby nadzorujące i koordynujące prawidłowy przebieg akcji odśnieżania od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy:

– kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Renata Lasecka, inspektor ds. gospodarki komunalnej i zieleni Fryderyk Błeszyński, tel. (22) 727 95 31, (22) 727 34 11–13 wew. 131.
– poza
godzinami pracy Urzędu i w dni wolne od pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą przy ul. św. Antoniego 1 w Górze Kalwarii, tel. (22) 72 73 137.

2. Łączna długość dróg, na których jest prowadzone zimowe utrzymanie, wynosi ok. 121 km.

3. Drogi gminne w latach 2018–2019 są utrzymywane w III standardzie, tzn.:

a) jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na:
– skrzyżowaniach z drogami utwardzonymi
– przystankach autobusowych
– odcinkach o nachyleniu >4%
– przejściach dla pieszych

b) po ustaniu opadów śniegu dopuszcza się:
– zaleganie luźnego śniegu do 6 godz.
– zaleganie warstwy zajeżdżonego śniegu do 6 godz.
– zaleganie zasp i języków śnieżnych do 6 godz.

c) od stwierdzenia przez kierującego odśnieżaniem wystąpienia zjawiska lub otrzymania o nim informacji dopuszcza się występowanie:
– gołoledzi i szronu do 5 godz.
– lodowicy do 5 godz.
– śliskości pośniegowej do 6 godz.

W pierwszej kolejności odśnieżane będą drogi gminne utwardzone, którymi przebiega regularna linia przewozów pasażerskich oraz odbywa się dowóz dzieci do szkół (razem ok. 70 km).

W drugiej kolejności odśnieżane będą pozostałe drogi gminne utwardzone (razem ok. 51 km).

W trzeciej kolejności (interwencyjnej) odśnieżane będą drogi gminne nieutwardzone i lokalne utwardzone.

4. Utrzymanie zimowe na pozostałych drogach (wg poniższego wykazu) realizują inne organy samorządu terytorialnego.

Odcinki dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria instytucja zarządzająca: Wydział Inwestycji Remontów i Drogownictwa, Starostwo Powiatowe w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14, tel. (22) 756 61 28-36, d.goss@piaseczno.pl.
● 2801W Podłęcze – Góra Kalwaria
● 2809W Brześce (ul. Wiślana)
● 2810W Coniew – Królewski Las – Brzumin
● 2811W Baniocha (ul. Spokojna/Trakt Królewski) – Ługówka (ul. Akacjowa) – Czarny Las
● 2815W Baniocha-Wilczynek – Wojciechowice (ul. Lipowa)
● 2816W Dobiesz (ul. Mazowiecka) – Sobików
● 2817W Julianów (ul. Sosnowa)
● 2818W Kąty (ul. Akacjowa)
● 2819W Obręb – Sobików (ul. Brzozowa) – Krzaki Czaplinkowskie (ul. Słoneczna) – Góra Kalwaria (ul. Wiejska, ul. Kalwaryjska)
● 2820W Czaplinek (ul. Wspólna) – Wincentów – Linin – Pęcław – Coniew
● 2821W Pęcław – Potycz
● 2822W Wincentów – Dębówka
● 2830W Julianów (ul. Julianowska/Szkolna) – Czaplinek

Odcinki dróg wojewódzkich na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria instytucja zarządzająca: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, tel. (22) 244 90 00–12, faks (22) 244 90 13, e-mail: dyrekcja@mzdw.pl. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno, tel. (22) 779 30 20, (22) 779 30 29:

Obwód Drogowy nr 2 – Warka, tel. (48) 667 21 54
● DW 739 Góra Kalwaria (ul. Czerska) – Czersk (ul. Warszawska/Mostowa) – Brzumin
● DW 731 Potycz – Konary

Obwód Drogowy nr 3Piaseczno, tel. (22) 756 78 33
● DW 683 Julianów (ul. Sosnowa) – Czarny Las – Sobików – Czaplinek (ul. Prosta)
● DW 724 Brześce (ul. Wilanowska) – Góra Kalwaria (ul. Wyszyńskiego)
● DW 734 Baniocha – Szymanów
● DW 769 Góra Kalwaria (ul. Towarowa)

Odcinki dróg krajowych na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria instytucja zarządzająca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, e-mail: sekretariat@warszawa.gddkia.gov.pl, tel. (22) 813 33 75, (22) 810 39 84, (22) 870 68 27, (22) 870 68 75, faks (22) 810 04 12:

Rejon Ożarów Mazowiecki, tel. (22) 722-32-79
● DK 79 Warszawa – Góra Kalwaria do skrzyżowania z ul. Adamowicza

Rejon Grójec, tel. (48) 664-20-71
● DK 79 Góra Kalwaria – Sandomierz od skrzyżowania z ul. Adamowicza
● DK 50 Grójec – Mińsk Mazowiecki

5. Utrzymanie zimowe przez gminę nie będzie prowadzone na terenach i obiektach, których właścicielami są podmioty gospodarcze takie jak: wspólnoty mieszkaniowe, szkoły, przedszkola, obiekty kulturalno-oświatowe i zakłady pracy.

6. Przypomina się właścicielom nieruchomości, współwłaścicielom, użytkownikom wieczystym oraz jednostkom organizacyjnym i osobom posiadającym nieruchomości w zarządzie lub w użytkowaniu, a także innym podmiotom władającym nieruchomością o istniejącym obowiązku, wynikającym z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozdziału IV (§ 5.1) Regulaminu Utrzymania Porządku i Czystości na Terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria:

– uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, które bezpośrednio do niej przylegają;
– usuwania
sopli lodowych i nawisów śnieżnych niezwłocznie po ich pojawieniu się;
– usuwania
nadmiaru śniegu z dachów budynków.

7. Wykaz z klasyfikacją dróg miasta i gminy Góra Kalwaria – tutaj.

czipowanie

sterylizacja

WYL

logo-karta-seniora

Evenio_baner

prawnik pierwszego kontaktu

LCK(1)

ZP

LPM-logo-2018-rgb

Partnerzy:

 zpwc1-k_i_s_logo

Miasta partnerskie:

carworzelcampagna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - Gmina Góra Kalwaria