logo-gk4(1)

P_gminaEvenio

BUDŻET OBYWATELSKI GMINY GÓRA KALWARIA NA 2018 ROK

26.05.201713:23

Jolanta

Budzet obywatelski 2018

Konsultacje obejmują teren miasta Góra Kalwaria, a uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy miasta Góra Kalwaria, którzy ukończyli 16 lat.

W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane projekty zadań, które przyczynią się do rozwoju Gminy.

W szczególności zadanie może obejmować następujące obszary:

1) budowę, modernizację lub remont elementu infrastruktury miejskiej;

2) działania na rzecz poprawy warunków życia i funkcjonowania mieszkańców;

3) działania o charakterze prospołecznym, rekreacyjnym, kulturalnym, oświatowym lub

sportowym.

Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację projektów została ustalona w wysokości 400.000,00 zł.

Propozycję zadania do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić co najmniej 30 osób (mieszkańcy miasta Góra Kalwaria, którzy ukończyli 16 lat).

Wypełnione zgłoszenie projektu składa się w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria lub przesyła na adres: umig@gorakalwaria.pl

Projekty podlegają weryfikacji ze względu na możliwość realizacji i zostaną poddane pod powszechne głosowanie, przy czym na czas głosowania umieszcza się je na stronie internetowej Gminy.

 

od 12 do 30 czerwca 2017 r. - składanie przez mieszkańców propozycji projektów do budżetu na rok 2018

formularz zgłaszania projektów


BO2

LCK(1)

ZP

LOGO_portal_mapowy

Partnerzy:

 zpwc1-k_i_s_logo

Miasta partnerskie:

carworzelcampagna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - Gmina Góra Kalwaria