Ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria decyzją Nr BFZ/1/2012 z dn. 11.06. 2012 r. powołał komisję do przeprowadzenia kontroli stanu i sposobu użytkowania sprzętu komputerowego przekazanego w ramach projektu "Internet szansą rozwoju Gminy Góra Kalwaria".

Wszyscy użytkownicy sprzętu otrzymanego z gminy na podstawie umowy użyczenia zobowiązani są do udostępnienie go dla potrzeb komisji pod rygorem rozwiązania umowy zawartej z gminą i zwrotu otrzymanego sprzętu.

 

Gmina Góra Kalwaria realizuje zadanie pt.
„Zakup oraz wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne” przy dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 88 325,98 zł.Całkowity koszt zadania 176 651,97 zł.

 

Galeria filmów
Galerie
Galeria wydarzeń
Tu znajdziesz zdjęcia z najważniejszych wydarzeń Góry Kalwarii

Góra Kalwaria
Zabytki, ciekawe miejsca, przyroda, ...Zdjęcia archiwalne
Zdjęcia archiwalne dawnej Góry Kalwarii