logo-gk4(1)

Bieg Niepodleglosci1
 

 

Obwieszczenia, ogłoszenia

2019 r.
1. Obwieszczenie burmistrza miasta i gminy Góra Kalwaria z 7 maja
2. Obwieszczenie burmistrza miasta i gminy Góra Kalwaria z 28 maja o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
3. Obwieszczenie burmistrza miasta i gminy Góra Kalwaria z 28 maja o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
4. Obwieszczenie burmistrza miasta i gminy Góra Kalwaria z 17 czerwca
5. Obwieszczenie burmistrza miasta i gminy Góra Kalwaria z 25 czerwca
6. Obwieszczenie burmistrza miasta i gminy Góra Kalwaria o wydaniu decyzji z 26 czerwca
7. Obwieszczenie burmistrza miasta i gminy Góra Kalwaria o wydaniu decyzji z 28 czerwca
8. Obwieszczenie burmistrza miasta i gminy o wszczęciu postępowania z 9 lipca
9. Obwieszczenie burmistrza miasta i gminy o wszczęciu postępowania z 18 lipca
10. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z 22 lipca
11. Obwieszczenie o wydaniu decyzji z 30 lipca
12. Obwieszczenie o wydaniu decyzji z 2 sierpnia
13. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z 20 sierpnia
14. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Solec oraz fragmentu wsi Krzaki Czaplinkowskie
15. Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego z 9 września
16. Obwieszczenie z 11 września o wydaniu decyzji
17. Obwieszczenie z 2 października o wyłożeniu projektu MPZP dla fragmentu wsi Sierzchów
18. Obwieszczenie z 2 października o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dla fragmentu wsi Obręb
19. Ogłoszenie z 4 października o wyłożeniu projektu MPZP dla fragmentu wsi Szymanów
20. Obwieszczenie z 17 października o wszczęciu postępowania dla celu publicznego
21. Ogłoszenie z 18 października o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dla fragmentu wsi Dobiesz
22. Obwieszczenie z 21 października o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego
23. Obwieszczenie z 25 października o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji celu publicznego
24. Obwieszczenie z 4 listopada o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

LCK(1)

ZP

Partnerzy:

 zpwc1-k_i_s_logo

Miasta partnerskie:

carworzelcampagna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - Gmina Góra Kalwaria