NEWS

Ogłoszenie

31.03.201213:43

Małgorzata

 

REGULAMIN KONTROLOWANEGO PUNKTU

ZBIERANIA ODPADÓW SEGREGOWANYCH – 2012 r.

 

 

Kontrolowany Punkt Zbierania Odpadów Segregowanych może przyjmować:

 

 1. SZKŁO – opakowania po napojach, butelki, słoiki, opakowania po kosmetykach, opakowania po chemii gospodarczej. Szkło bezbarwne i kolorowe może być dostarczone
  w formie rozdrobnionej (potłuczone).

 

Nie będzie przyjmowane: szkło stołowe, fajans, porcelana i ceramika, naczynia żaroodporne, lustra, szkło okienne, szyby samochodowe, żarówki, lampy fluorescencyjne
i rtęciowe.

 

 1. PAPIER I TEKTURA - opakowania z kartonu i tektury, torebki papierowe, gazety
  i czasopisma, książki w miękkich oprawach lub z usuniętymi twardymi okładkami, zeszyty.

 

Nie będzie przyjmowany: papier zabrudzony i zatłuszczony, papier kredowany, kalka techniczna, papiery higieniczne (podpaski, pieluchy), papier powlekany folią, tworzywem lub aluminium, kartony po mleku lub napojach, worki po cemencie.

 

 1. TWORZYWA SZTUCZNE – butelki po napojach (najlepiej zgniecione), kosmetykach
  i chemii gospodarczej oznaczone napisem PET lub znakiem ., kanistry, beczki, wiaderka, pojemniki skrzynki, torebki, worki, reklamówki, plastikowe zakrętki. Opakowania
  i produkty przyjmowane jako plastiki mogą mieć również oznaczenie HDPE, PEHD, PE, PP, LDPE.

Symbole graficzne tworzyw sztucznych, które będą przyjmowane do Punktu:

 

Nie będą przyjmowane: pojemniki i butelki z zawartością, opakowania po substancjach niebezpiecznych (np. olejach spożywczych i silnikowych, środkach ochrony roślin
i nawozach sztucznych, środkach medycznych itp.)), opakowania po lekach lub z ich zawartością, sprzęt AGD, produkty z PCV, CVP, PCW ( np. plastikowa stolarka budowlana
i armatura łazienkowa),

 

 1. METALE – puszki po napojach i żywności, drobny złom żelazny i metale kolorowe.

 

Nie będą przyjmowane: opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi lub z zawartością.

 

 1. ODPADY ZIELONE - trawa, liście.
  (odpady zielone będą przyjmowane w okresie od
  1 kwietnia do 31 października 2012r.)

 

 

UWAGA !!!

 

Surowce wtórne muszą być czyste i posegregowane, a opakowania pozbawione zawartości, etykiet i zakrętek.

 

KONTROLOWANY PUNKT ZBIERANIA

ODPADÓW SEGREGOWANYCH – HARMONOGRAM NA 2012 r.


 

 

MIEJSCE USTAWIENIA

 

 

DATY ODBIORU

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI XII

GÓRA KALWARIA – parcela- przy

ul. Batorego i Żwirki i Wigury

2;23

7;21

4;18

2;16

6;20

3;17

1;15

5;19

3;17

GÓRA KALWARIA – plac targowicy

 

16;30

14;28

11;25

9;23

13;27

10;24

8;22

12;26

10;19

BANIOCHA - „Dąbrówka” nad stawami

 

3

8

5

3

7

4

2

6

4

BRZEŚCE – przy przepompowni (teren byłego PGR)

17

22

19

17

21

18

16

20

18

BRZUMIN - przy sklepie spożywczym

 

10

15

12

10

14

11

9

13

11

CZAPLINEK – przy ul. Słonecznej ,
na przeciwko Sołtysa

24

29

26

24

28

25

23

27

21

CZERSK – Rynek

 

4

2

6

4

1

5

3

7

5

CONIEW – boisko

 

18

16

20

18

22

19

17

21

14

CZACHÓWEK – przy szkole

 

11

9

13

11

8

12

10

14

12

DOBIESZ – przy ul. Wolskiej (przy szkole)

 

25

23

27

25

29

26

24

28

28

KĄTY – na rogu ul. Spacerowej i ul. Lipowej (w miejscu gdzie stały pojemniki do segregacji odpadów)

5

10

14

5

2

6

4

8

6

PARCELA SOBIKOWSKA – na gruntach Agencji Restr.Rol. (koło przystanku autobusu szkolnego)

19

24

21

19

16

20

18

22

20

SOBIKÓW – koło starej poczty

 

12

17

28

12

9

13

11

15

13

WINCENTÓW – koło sklepu spożywczego

 

26

31

29

26

23

27

25

29

27

CZARNY LAS – koło byłego sklepu GS “SCh”

6

11

15

13

10

7

5

9

7

SZYMANÓW – naprzeciwko placu zabaw

20

18

22

20

17

21

19

16

15

 

Godziny pracy w/w punktów : dni powszednie od 12.00 do 18.00

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Góra Kalwaria realizuje inwestycję pt. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wojska Polskiego w m. Góra Kalwaria do m. Czersk - etap Ido VII" w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytet I Gospodarka wodno ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.


Planowany koszt całkowity realizacji projektu wynosi 7 453 031,39 PLN w tym wartość dofinansowania 4 247 856,00 PLN


 


 

 

Galeria filmów
Galerie
Galeria wydarzeń
Tu znajdziesz zdjęcia z najważniejszych wydarzeń Góry Kalwarii

Góra Kalwaria
Zabytki, ciekawe miejsca, przyroda, ...Zdjęcia archiwalne
Zdjęcia archiwalne dawnej Góry Kalwarii