NEWS

Ferie zimowe w Górze Kalwarii

26.01.201108:00

Jolanta

Od poniedziałku 14 lutego w Ośrodku Kultury, w placówkach oświatowych, na basenie oraz stadionie miejskim w Górze Kalwarii rusza akcja " Zima w mieście". W ramach zimowych ferii w ofercie najmłodsi znajdą: zajęcia plastyczne, zajęcia tworzenie biżuterii, nauka origami, projekcja filmu " Mali agenci". Zorganizowany zostanie także przez Ośrodek Kultury kulig i dyskoteka. W każdej placówce oświatowej będą prowadzone zajęcia sportowe. Cena wejście na basen dla dzieci i młodzieży w czasie całych ferii została obniżona do 3,00 zł / h. Na pływalni będą prowadzone zajęcia, gry i zabawy. Ciekawie także zapowiadają się zajęcia TAI CHI z elementami Wushu dla dzieci i dorosłych, które odbędą się we wtorki (15 i 22.01) o godzinie 19:00. Jeśli warunki atmosferyczne będą sprzyjające na Stadionie miejskim czynne będzie naturalne lodowisko. Zapraszamy do wspólnej zabawy!

KULTURA (Ośrodek Kultury, ul. Ks. Sajny 14)

14 lutego w godz. 12.00 - 15.00 – Interaktywne zajęcia ruchowe z wolontariuszami
15 lutego w godz. 11.00 - 14.00 – Zajęcia plastyczne (zabawa piaskiem, plasteliną, malowanie farbami itp.)
16 lutego w godz. 11.00 – 14.00 - Projekcja filmu „Mysi agenci”, płatne 5 zł (po filmie gry planszowe).
17 lutego w godz. 12.00 - 15.00 – Interaktywne zajęcia ruchowe z wolontariuszami
18 lutego w godz. 11.00 - 14.00 – Zajęcia plastyczne (malowanie farbami, origami itp.)

21 lutego w godz. 12.00 - 15.00 – Interaktywne zajęcia ruchowe z wolontariuszami
22 lutego w godz. 11.00 – 14.00 – DYSKOTEKA dla uczniów szkół podstawowych (w OSP Góra Kalwaria)
23 lutego w godz. 11.00 – 14.00 – Zajęcia plastyczne (tworzenie biżuterii, rysowanie, kolorowanie, gry planszowe)
24 lutego w godz. 11.00 – 14.00 – Zajęcia plastyczne (tworzenie biżuterii, rysowanie, gry planszowe)
25 lutego w godz. 11.00 – 15.00 – KULIG (wyjazd autokarem z pod kina do miejscowości Obręb) /zapisy/

SPORT (szkoły)

Czaplinek (Szkoła podstawowa)
Zajęcia sportowe i ogólnorozwojowe: 16 i 23 lutego w godz. 10:30 – 12:30
Zajęcia informatyczne: 14 i 21 lutego w godz. 10:30 – 12:30
Wyjazd na basen: 17 i 24 lutego w godz. 9:15 – 12:15

Brześce
(Zespół Szkół)
Gry zespołowe: 14, 16, 18, 21, 23, 25 lutego w godz. 9-14

Baniocha
(Zespół Szkół)
Gry zespołowe: codziennie w dni powszednie w godz. 10-14

Czachówek
(Szkoła podstawowa)
Zajęcia sportowe: 14-18 lutego, w godz. 9-12

Czersk (Szkoła podstawowa)
Zajęcia plastyczne i komputerowe: 14-16 lutego w godz. 10-12 oraz 17 lutego w godz. 10-11
Zajęcia sportowe i rekreacyjne: 21-23 lutego w godz. 10-12 oraz 24 lutego, godz. 10-11

Coniew (Zespół Szkół)
Gry zespołowe: 22 i 24 lutego w godz. 9-12

Dobiesz
(Szkoła podstawowa)
Turniej piłki nożnej WIEŚ CUP /wyjazd/: 24 lutego w godz. 9-14
Gimnazjum Cendrowice
Gry zespołowe: 14, 17, 21, 24 lutego w godz. 10-12, 15-16 i 22-23 lutego w godz. 10-13

Kąty (Szkoła podstawowa)
Zajęcia sportowe i ogólnorozwojowe: 14-15 lutego w godz. 9-12
Zajęcia teatralne: 14-16 lutego w godz. 9-11
Zajęcia muzyczno-plastyczne: 14-16 lutego w godz. 9-11

Krzaki Czaplinkowskie (KS „Nadstal” Krzaki Czaplinkowskie)
Zajęcia sportowo-rekreacyjne: codziennie w dni powszednie w godz. 11.00-14.00

Góra Kalwaria (Zespół Szkół Ogólnokształcących)
Gry zespołowe: codziennie w dni powszednie w godz. 9.00-13.00

Góra Kalwaria (Szkoła Podstawowa nr 2)
Gry zespołowe: codziennie w dni powszednie w godz. 9.00-13.00

Góra Kalwaria (ZSZ „Budowlanka”)
Tenis stołowy: codziennie w dni powszednie w godz. 10.00-13.00

BASEN
(Basen miejski, Pijarska 119 A)
Od poniedziałku do piątku (14 – 25 lutego) w godz. 9:00 – 12:00 będą prowadzone zajęcia i zabawy z instruktorami pływania oraz ratownikami. W programie: zjazd na czas, pływanie, wodny tor przeszkód, piłka wodna, egzamin na „Kartę pływacką” lub kartę „Już pływam”. Koszt pobytu na basenie w czasie ferii: 3,00 zł/godz. (z ważną legitymacją szkolną).

TAI CHI (SP nr 2 w Górze Kalwarii, Kalwaryjska 3)
Bezpłatne zajęcia TAI CHI z elementami WUSHU (wtorki: 15 i 22 lutego, godz. 19:00 – 20:30).

LODOWISKO
(Stadion miejski, Wojska Polskiego 44)
W przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych na terenie Stadionu miejskiego w Górze Kalwarii
w godz. 8:00 – 21:00 czynne będzie bezpłatne naturalne lodowisko.

Organizatorzy Ferii zimowych:
Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria
Zespół Placówek Oświatowych i Kultury Fizycznej
Gminne szkoły oraz Zespół Szkół Zawodowych im. Marszałka F. Bielińskiego
Ośrodek Kultury
Miejski Zespół Basenowo-Rekreacyjny

 

Gmina Góra Kalwaria realizuje inwestycję pt. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wojska Polskiego w m. Góra Kalwaria do m. Czersk - etap Ido VII" w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytet I Gospodarka wodno ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.


Planowany koszt całkowity realizacji projektu wynosi 7 453 031,39 PLN w tym wartość dofinansowania 4 247 856,00 PLN


 


 

 

Galeria filmów
Galerie
Galeria wydarzeń
Tu znajdziesz zdjęcia z najważniejszych wydarzeń Góry Kalwarii

Góra Kalwaria
Zabytki, ciekawe miejsca, przyroda, ...Zdjęcia archiwalne
Zdjęcia archiwalne dawnej Góry Kalwarii