NEWS

Projekt na solary złożony

20.01.201115:43

Jolanta

Chcielibyśmy poinformować wszystkich zainteresowanych, iż w dniu 28 grudnia 2010r. złożony został wniosek o unijne dofinansowanie na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych w naszej gminie. Zadanie "Kolektory słoneczne w Gminie Góra Kalwaria jako element poprawy środowiska naturalnego województwa mazowieckiego" dotyczy zakupu i montażu instalacji solarnej zamontowanej w 454 indywidualnych budynkach mieszkalnych oraz w Miejskim Zespole Basenowo - Rekreacyjnym.
Koszty instalacji wyniosą łącznie 7.690.000 zł z czego 920.000tys. przypadnie na basen.

Obecnie czekamy na informację o wynikach oceny formalnej wniosku przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Wyniki, najprawdopodobniej znane będą w miesiącach sierpień- wrzesień.

 

Gmina Góra Kalwaria realizuje inwestycję pt. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wojska Polskiego w m. Góra Kalwaria do m. Czersk - etap Ido VII" w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytet I Gospodarka wodno ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.


Planowany koszt całkowity realizacji projektu wynosi 7 453 031,39 PLN w tym wartość dofinansowania 4 247 856,00 PLN


 


 

 

Galeria filmów
Galerie
Galeria wydarzeń
Tu znajdziesz zdjęcia z najważniejszych wydarzeń Góry Kalwarii

Góra Kalwaria
Zabytki, ciekawe miejsca, przyroda, ...Zdjęcia archiwalne
Zdjęcia archiwalne dawnej Góry Kalwarii