NEWS

EuroCertyfikat 2010 - Międzynarodowy Program Promocji

02.12.201012:23

Jolanta

25 listopada 2010 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja pt. Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu jako innowacyjny model kompleksowego doradztwa biznesowego, podczas której Góra Kalwaria otrzymała wyróżnienie EuroCertyfikat 2010 - Certyfikat Dobrych Praktyk Obsługi i Usług.
Certyfikat adresowany głównie do ośrodków służby zdrowia, firm, urzędów, instytucji świadczących usługi i mających na co dzień do czynienia z interesantami. Potwierdza wdrożenie przepisów unijnych, umożliwia zdystansowanie konkurencji w danej branży, uwiarygodnia firmę posługującą się tym certyfikatem w oczach klientów; jest gwarantem najlepszych praktyk i profesjonalnej obsługi.

Licencja

Jest to prestiżowe, europejskie wyróżnienie przyznawane podmiotom gospodarczym szczególnie wyróżniającym sie na tle konkurencji sprawną organizacją i zarządzaniem, doskonałą polityką rozwoju i spełnieniem surowych norm jakości. Statuetka „EuroCertyfikatu” zapewnia prestiż, a finaliści Konkursu uczestniczą w Europejskim Programie Promocji Jakości, który stanowi doskonałą okazję do promocji firmy na polskim i europejskim rynku, nawiązania nowych kontaktów biznesowych, co bezpośrednio może przyczynić się do znacznego zdynamizowania rozwoju przedsiębiorstwa. Tematyka konferencji skierowana była do przedsiębiorców, kadry zarządzającej firm oraz przedstawicieli instytucji medycznych i samorządowych. Prelegenci to wybitni specjaliści, praktycy i eksperci instytucji otoczenia biznesu, funduszy Unii Europejskiej, źródeł pozyskiwania dofinansowania inwestycji, windykacji należności. Uczestnicy Konferencji otrzymali wiele istotnych wskazówek niezbędnych dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwom, których przedstawiciele rozumieją konieczność sprostania konkurencji jednolitego rynku europejskiego.

 

Gmina Góra Kalwaria realizuje inwestycję pt. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wojska Polskiego w m. Góra Kalwaria do m. Czersk - etap Ido VII" w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytet I Gospodarka wodno ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.


Planowany koszt całkowity realizacji projektu wynosi 7 453 031,39 PLN w tym wartość dofinansowania 4 247 856,00 PLN


 


 

 

Galeria filmów
Galerie
Galeria wydarzeń
Tu znajdziesz zdjęcia z najważniejszych wydarzeń Góry Kalwarii

Góra Kalwaria
Zabytki, ciekawe miejsca, przyroda, ...Zdjęcia archiwalne
Zdjęcia archiwalne dawnej Góry Kalwarii