NEWS

Certyfikat ISO 9001:2008

18.11.201015:44

Jolanta

W urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria wdrożono system zarządzania jakością, który będzie doskonalony i będzie zapewniał wysoki poziom usług świadczonych dla obywateli. Jako podstawę do budowy SZJ przyjęto normę ISO 9001:2008. Jest to narzędzie do sprawnego zarządzania urzędem, w tym:
- skutecznego nadzoru kierownictwa nad jego funkcjonowaniem,
- uporządkowania procesów mających wpływ na właściwe funkcjonowanie urzędu
- zbudowania projakościowej kultury organizacyjnej
- racjonalizacji kosztów działalności
Wprowadzenie profesjonalnych metod zarządzania według ISO nr 9001:2008 w ramach funkcjonowania UMiG uruchomiło automatycznie potencjał ludzki, co pozwala na stwierdzenie, że wdrożony system zarządzania jakością będzie gwarantował pełnienie służby publicznej na najwyższym poziomie jakościowym.

System został sprawdzony przez auditora zewnętrznego profesjonalnej firmy certyfikującej, który badał stosowanie procedur we wszystkich referatach UMiG W wyniku przeprowadzonego auditu stwierdzono, że system zarządzania jakością w gminie spełnia wymagania normy ISO 9001:2008, dlatego też został gminie przyznany certyfikat jakości.

 

Gmina Góra Kalwaria realizuje inwestycję pt. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wojska Polskiego w m. Góra Kalwaria do m. Czersk - etap Ido VII" w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytet I Gospodarka wodno ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.


Planowany koszt całkowity realizacji projektu wynosi 7 453 031,39 PLN w tym wartość dofinansowania 4 247 856,00 PLN


 


 

 

Galeria filmów
Galerie
Galeria wydarzeń
Tu znajdziesz zdjęcia z najważniejszych wydarzeń Góry Kalwarii

Góra Kalwaria
Zabytki, ciekawe miejsca, przyroda, ...Zdjęcia archiwalne
Zdjęcia archiwalne dawnej Góry Kalwarii