NEWS

II Mazowiecki Festiwal Pieśni Sakralnej "Venite Adoremus"

07.06.201016:19

Arkadiusz

W ten weekend (12 - 13 czerwca) w Cendrowicach i Sobikowie odbędzie się II Mazowiecki Festiwal Pieśni Sakralnej "Venite Adoremus". Serdecznie zapraszamy!

Program
:

sobota, 12.06, Gimnazjum im. F. Kapackiego w Cendrowicach
g. 12.00 - otwarcie
g. 12.15 - przesłuchania konkursowe
g. 18.00 - Msza św. (kościół św. Stanisława BM)

niedziela, 13.06, kościół św. Stanisława BM w Sobikowie
g. 11.00 - warsztaty wokalne (sala parafialna)
g. 15.45 - ogłoszenie wyników, wręczanie dyplomów i nagród (kościół)
g. 16.00 - Koncert Laureatów
g. 17.00 - koncert Chóru Liturgicznego Parafii N.M.P. Wspomożenia Wiernych z Zalesia Dolego pod kierunkiem Pawła Gindy, prowadzenie koncertu - Małgorzata Chmielewska

Organizatorem festiwalu jest Fundacja Promocji Nieprofesjonalnych Zespołów Muzycznych "Promotus" - www.promotus.pl.

Impreza realizowana jest ze środków Gminy Góra Kalwaria i Powiatu Piaseczyńskiego.


 

Gmina Góra Kalwaria realizuje inwestycję pt. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wojska Polskiego w m. Góra Kalwaria do m. Czersk - etap Ido VII" w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytet I Gospodarka wodno ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.


Planowany koszt całkowity realizacji projektu wynosi 7 453 031,39 PLN w tym wartość dofinansowania 4 247 856,00 PLN


 


 

 

Galeria filmów
Galerie
Galeria wydarzeń
Tu znajdziesz zdjęcia z najważniejszych wydarzeń Góry Kalwarii

Góra Kalwaria
Zabytki, ciekawe miejsca, przyroda, ...Zdjęcia archiwalne
Zdjęcia archiwalne dawnej Góry Kalwarii