Adresy i telefony
 
TELEFONY ALARMOWE
 
Policja - 997, 022 727 35 07, 022 727 45 07, 112

Komenda Powiatowa Policji - 022 756 70 16-18

Straż pożarna - 998, 022 727 35 08, 0 512 329 738, 112

Pogotowie ratunkowe - 999, 022 756 75 11 lub 112, 022 535 91 93
 
Całodobowe dyżury ZGK Sp. z o.o. :

- w zakresie wodociągów - 022 727 31 48,

- w zakresie kanalizacji - 022 727 23 19, 022 727 23 20,

- w zakresie wywozu nieczystości stałych - 022 727 31 37,

- kotłownia miejska - 022 727 38 47.

Straż Miejska - 022 727 34 15, 0 502 078 136

Pogotowie gazowe - 992

Przychodnia (ul. por. J. Białka 4) - 022 727 35 33, 022 72 74 964

Przychodnia (ul. Dominikańska) - 022 717 83 84

Nocna Pomoc Lekarska (DPS) - 022 727 34 40

Ośrodek Pomocy Społecznej - 022 727 33 36, ops@gorakalwaria.pl
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 022 737 11 90

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - 022 727 48 78

Dom Pomocy Społecznej - 022 727 31 25, 022 727 35 04

Centrum Zarządzania Kryzysowego - 022 737 23 35

Szpital Piaseczyński - 022 756 74 51, 022 757 00 23

Stocer - 022 711 90 00

Referaty Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii
 

Jednostki podległe
(ZGK, ABK, ZOPO, Ośrodek Kultury, OSiR)
 

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
(www.piaseczno.pl, starostwo@piaseczno.pl)


 Placówki oświatowe

(przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne)
 

Sołectwa
 

Kościoły
  

 
TWOJA FIRMA
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - 022 432 89 91-93, www.parp.gov.pl
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw - 022 838 32 11, 838 02 91, www.fund.org.pl
Urząd Marszałkowski (wsparcie Mikroprzedsiębiorstw) - 0 801 101 101, www.mazovia.pl
Pożyczki z Funduszu Mikro - 022 636 12 36
Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości /pożyczki, dotacje/ - 022 771 57 75, 77 15 880
Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy - 022 890 04 26
Cech Rzemiosł Różnych i Handlu w Górze Kalwarii - 022 727 30 69
Bank Spółdzielczy w Górze Kalwarii - 022 727 35 16
Bank PKO BP - 022 717 76 01/02/03 Bank BPH - 022 727 45 11/12
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna /Sanepid/ - 022 756 46 20, 022 756 43 33
ZUS w Piasecznie - 022 757 02 51
Urząd Skarbowy w Piasecznie - 022 756 21 78, 022 756 29 87

PRACA
Powiatowy Urząd Pracy - 022 757 20 28, 022 756 73 61, www.puppiaseczno.com
Wojewódzki Urząd Pracy - 022 578 44 00, 022 532 22 00, www.wup.mazowsze.pl
EURES /praca za granicą/ - 022 532 22 25/35/36, www.eures.praca.gov.pl
Centrum Informacji i Planowania Kariery - 022 533 22 12-13, 23, 28
Ochotniczy Hufiec Pracy - 022 862 64 36
Państwowa Inspekcja Pracy - 022 628 96 29, 022 583 17 27
Kontrola Legalności Zatrudnienia - 022 532 22 20

ROLNICTWO
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska (UMiG) - 022 727 13 76, rolny@gorakalwaria.pl
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 022 736 14 70/76, 022 736 15 66
Agencja Rynku Rolnego - 022 661 72 72
KRUS Placówka Terenowa w Piasecznie - 022 737 00 30, 022 737 00 28
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa - 022 864 03 90, 022 834 20 02
Fundacja Wspomagania Wsi - 022 636 25 70

OŚWIATA I SPORT
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych - 022 727 12 86
E-mail: zpoikf@o2.pl
Stadion - 022 727 32 44 OSiR - 022 727 48 61
PTTK (P-no) - 022 756 78 57 E-mail: basen@mgk.pl

KULTURA
Ośrodek Kultury, Kino - 022 727 31 04 Zamek w Czersku - 022 727 35 22
E-mail: biuro@kulturagk.pl
Biblioteka - 022 727 32 77, E-mail: bibliotekagk@poczta.fm
Prywatne muzeum w Górze Kalwarii - 022 727 37 26
Telefoniczny Informator Kulturalny (W-wa) - 022 629 84 89, www.tik-sanus.art.pl
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki - 022 586 42 24/20, 022 586 42 31

MŁODZIEŻ
Młodzieżowyi nie tylkoTelefon Zaufania - 9288 (pon.- sob. 10:00 - 20:00)
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży - 022 826 10 16
Fundacja PZU - 022 582 23 06, 022 582 25 38
Polsko Amerykańska Fundacja Wolności - 022 828 43 73
Fundacja im.Stefana Batorego - 022 536 02 00
Program Młodzież - 022 622 37 06, 022 628 60 14

INNE
TAXI (G.K.) - 022 804 78 68
Informacja PKP - 94 36
PKS Góra Kalwaria - 022 72 73 568
PKS Grójec - 048 664 20 21-25
Weterynarze:
1. Pijarska 022 727 31 58,
2. Wiejska 022 727 35 11,
3. Wyszyńskiego 022 717 81 26.
Konserwacja Oświetlenia Ulicznego - 022 736 36 49
Informacja o numerach miejscowych i zamiejscowych - 118 913

 

 

Galeria filmów
Galerie
Galeria wydarzeń
Tu znajdziesz zdjęcia z najważniejszych wydarzeń Góry Kalwarii

Góra Kalwaria
Zabytki, ciekawe miejsca, przyroda, ...Zdjęcia archiwalne
Zdjęcia archiwalne dawnej Góry Kalwarii