Nasza Gmina
    Gmina Góra Kalwaria położona jest w centralnej części województwa mazowieckiego, w dolinie Wisły, w południowej części Kotliny Warszawskiej. Znajduje się w powiecie piaseczyńskim. Jest to gmina miejsko-wiejska składająca się z miasta Góra Kalwaria i trzydziestu ośmiu sołectw.

    Największym atutem gminy jest jej położenie. Gmina położona jest bowiem niedaleko stolicy. Od granic Warszawy dzieli ją ok. 20 kilometrów. Znajduje się także na skrzyżowaniu szlaków drogowych i kolejowych. Dogodna lokalizacja gminy na przecięciu szlaków komunikacyjnych północ-południe i wschód-zachód czyni z Góry Kalwarii miejsce interesujące zarówno dla inwestorów, jak i dla turystów.
     Gminę można podzielić na trzy strefy. Północna część gminy ma charakter przemysłowy. To tereny przeznaczone głównie na działalność usługową oraz przemysł, który nie jest uciążliwy dla środowiska. W rejonie tym znajduje się największe w Polsce wysypisko śmieci. Przemysłowy charakter części północnej kontrastuje z rolniczym charakterem części południowej, gdzie znajdują się liczne lasy i sady. Sadownictwo ma bardzo duże znaczenie dla gminy. Rejon grójecko-warecko-piaseczyński stanowi bowiem największe skupisko sadownicze w Polsce i dostarcza około 30% krajowej produkcji owoców. Stąd istnieją tu korzystne warunki dla rozwoju przemysłu przetwórczego.

Miasto Góra Kalwaria położone jest w centralnej części gminy. Jest ono głównym ośrodkiem mieszkaniowym i administracyjnym.
Stale rośnie liczba mieszkańców gminy. Obecnie przekracza 25 tysięcy, z czego połowa zamieszkuje na terenach miejskich. Gmina zajmuje obszar 14 511 ha (145 km), z czego 1 372 ha przypada na miasto Góra Kalwaria, natomiast 13 139 ha stanowią tereny wiejskie.
    Gmina znana jest ze swego historycznego i przyrodniczego dziedzictwa. Wśród najciekawszych atrakcji turystycznych możemy wymienić unikalny w skali europejskiej układ architektoniczny miasta Góra Kalwaria, które zostało zbudowane na planie krzyża bądź Zamek Książąt Mazowieckich w Czersku.

    Gmina posiada także walory przyrodnicze. Na terenie gminy znajduje się między innymi Chojnowski Park Krajobrazowy, Rezerwat Łachy Brzeskie oraz liczne pomniki przyrody i malownicze otoczenie rzek (Wisła i Mała Zielona).
Gmina Góra Kalwaria jest nowoczesną gminą, która stara się osiągnąć międzynarodowe standardy. Zrealizowane w ostatnich latach inwestycje, budzą zainteresowanie inwestorów zewnętrznych, by właśnie na tym terenie lokować swoje pieniądze i rozpoczynać działalność. Gmina stwarza bowiem dogodne warunki do rozwijania niemal każdej działalności gospodarczej. Posiada ona wiele czynników, które wpływają na jej atrakcyjność inwestycyjną. Wymienić tu możemy między innymi wysoko jakościową bazę surowców rolnych bądź czyste środowisko.
    Gmina Góra Kalwaria zajmowała w ostatnich latach wysokie pozycje w rankingach gmin przyjaznych inwestorom i środowisku. Wielokrotnie nagradzano gminę za wysokie tempo rozwoju. Gmina posiada tytuł Gminy Fair Play nadany jej przez Krajową Izbę Gospodarczą, co oznacza, że jest to gmina przyjazna inwestorom. Jest to jedyna gmina Mazowsza, która została uhonorowana Złotą Lokalizacją Biznesu, w kategorii małych miast i miasteczek.
    W Górze Kalwarii działa kilka większych zakładów produkcyjnych i około 2,5 tysiąca małych firm, z których około połowa zajmuje się handlem, 25% działa w sferze usług, a pozostałe w transporcie, produkcji, gastronomii oraz innych branżach.
    Gmina szczególną uwagę poświęca działaniom w dziedzinie ochrony środowiska, wśród których możemy wymienić technologie uzdatniania wody, urządzenia energooszczędne, system oczyszczania ścieków – oczyszczalnia ,, Moczydłów”. Gmina Góra Kalwaria została wyróżniona w IV edycji konkursu ,,Gmina Przyjazna Środowisku”. W gminie podjęto także działania w zakresie edukacji rolników, a także prowadzona jest edukacja ekologiczna w szkołach. Wielkim sukcesem gminy w zakresie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, było przystąpienie kilku szkół do programu ,,szkoła dla ekorozwoju”.
    Gmina dba o rozwój infrastruktury. Sieć wodociągowa obejmuje cały teren gminy, podobnie jak sieć kanalizacyjna, która obejmuje niemal cały obszar gminy.
Gmina dba także o zaplecze rekreacyjne gminy, zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów. Wolny czas można spędzać korzystając z nowoczesnego zespołu basenowego czy wielu ścieżek rowerowych. Na terenie gminy znajdują się także gospodarstwa agroturystyczne oraz kilka hoteli, pensjionatów, a także stadnin konnych.
     Szanse rozwoju gminy związane są przede wszystkim z jej dogodnym położeniem i atrakcjami terenowymi. Gmina jest otwarta na przedsięwzięcia i współpracę z inwestorami. Rozwojowi gminy sprzyja także dostępność wolnych terenów do zagospodarowania i dostępność infrastruktury technicznej.

 

Galeria filmów
Galerie
Galeria wydarzeń
Tu znajdziesz zdjęcia z najważniejszych wydarzeń Góry Kalwarii

Góra Kalwaria
Zabytki, ciekawe miejsca, przyroda, ...Zdjęcia archiwalne
Zdjęcia archiwalne dawnej Góry Kalwarii