logo-gk_poprawione

Evenio

„Śniadanie Daje Moc” – czyli jak kształtować zaangażowanie

22.06.2017

15:53

Jolanta

sniadanie-daje-mocW tegorocznej edycji edukacyjnego programu Śniadanie Daje Moc wzięło udział 7826 szkół podstawowych z całej Polski. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych form kształtowania zaangażowania, w programie uczestniczyło ok. 195 650 uczniów z klas 0-3. Dzieci wykonały aż 6960 zadań konkursowych pokazując swój wielki entuzjazm dla zdrowego odżywiania!

Śniadanie Daje Moc to program edukacyjny organizowany przez Partnerstwo dla Zdrowia – wyjątkową koalicję firm Biedronka, Danone, Lubella i Instytutu Matki i Dziecka, która działa od 2006 roku. Celem Partnerstwa jest przeciwdziałanie niedożywieniu dzieci w Polsce oraz propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych, co jest realizowane przez program edukacyjny Śniadanie Daje Moc dla uczniów klas 0-3 szkół podstawowych.
Więcej informacji można znaleźć na www.sniadaniedajemoc.pl.
Pełen tekst noty prasowej

Słoneczniki 2017, czyli wybieramy najlepsze inicjatywy dla dzieci!

22.06.2017

15:45

Jolanta

slWystartowała kolejna edycja konkursu na najbardziej rozwojowe inicjatywy dla dzieci w wieku 0-14 lat Słoneczniki 2017! Kto w tym roku otrzyma statuetkę złotego Słonecznika? O tym zadecydują Rodzice oraz profesjonalne jury składające się z przedstawicieli środowiska naukowego w dziedzinie psychologii i pedagogiki dziecięcej.
W Krakowie, Warszawie i na Śląsku inicjatyw dla dzieci jest bez liku: warsztaty, koncerty, spektakle i festiwale codziennie zapraszają najmłodszych do wspólnej nauki i zabawy. Jak spośród takiego bogactwa propozycji wybrać tę najlepszą? Których wydarzeń nie można przegapić? Te pytania organizatorzy konkursu po raz kolejny zadają rodzicom, najlepszym ekspertom w tej dziedzinie!
To właśnie Rodzice pomagają dotrzeć do organizatorów, których trud warto nagrodzić. Już po raz siódmy w Krakowie, szósty w Warszawie i drugi na terenie województwa śląskiego wybiorą najlepsze, najbardziej wartościowe inicjatywy w sześciu kategoriach (JĘZYK, LOGIKA, SZTUKA WIZUALNA, MUZYKA, RUCH, PRZYRODA), które odbyły się w okresie lipiec 2016 – czerwiec 2017 i przyczyniły do rozwoju dzieciaków, dając im radość i wielki uśmiech!
W dniach 21 czerwca – 31 lipca Rodzice mogą zgłaszać wybrane przez siebie inicjatywy za pomocą krótkiego FORMULARZA. Najbardziej rzetelne opisy i uzasadnienia wyboru inicjatywy zostaną nagrodzone! 4 sierpnia zostanie ogłoszona ostateczna lista zakwalifikowanych Inicjatyw i do 10 września rodzice będą mogli zagłosować na najlepsze wydarzenia w danych kategoriach. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu i przyznanie statuetek odbędzie się we wrześniu podczas uroczystej gali.
Organizatorem konkursu jest portal CzasDzieci.pl, wieloletni pośrednik między miejscami edukacji i kultury a rodzicami. CzasDzieci pragnie docenić i nagrodzić organizatorów najlepiej przygotowanych wydarzeń, które w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju dzieci, będąc równocześnie wartościową rozrywką. Najważniejszymi kryteriami konkursu pozostają: ogólne podejście prowadzącego do najmłodszych, dostosowanie oferty do potrzeb rozwojowych dziecka, a także atrakcyjność inicjatywy oceniana w odniesieniu do zaangażowania emocjonalnego dziecka.
Formularz Zgłoszenia Inicjatyw:
http://sloneczniki.czasdzieci.pl/zgloszenie2017.php

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Letni Wypoczynek Skautów Europy Szczep Górskokalwaryjski „Wilga 2017”

22.06.2017

15:37

Jolanta

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Polsko - Nigeryjski Szczyt Gospodarczy

22.06.2017

13:45

Jolanta

csm_Nowy_obraz__23__07a839ba9a25 września w Poznaniu odbędzie się Polsko - Nigeryjski Szczyt Gospodarczy. Jego celem jest połączenie zainteresowanych podmiotów gospodarczych z Polski z przedsiębiorstwami i instytucjami z Nigerii i przedstawienie możliwości korzystnej współpracy gospodarczej przedsiębiorców obu krajów. Ponadto przedstawione zostaną metody zabezpieczenia obrotu gospodarczego. W konsekwencji forum pozwoli skoncentrować wszystkie zasoby na potencjalnych firmach, które rozpoczną nawiązywanie relacji niezbędnych do udanego partnerstwa biznesowego. 
Założenia i cele forum:
- poszerzenie świadomości i wiedzy na temat możliwości biznesowych w Polsce i Nigerii
- stworzenie dobrych relacji między biznesmenami z Polski i ich odpowiednikami w Nigerii
- nawiązywanie bezpośrednich kontaktów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami z Polski i Nigerii
- zwiększenie wymiany handlowej między Polską i Nigerii
- zwiększenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce i Nigerii
- przyczynienie się do rozwoju gospodarczego obu krajów
Więcej informacji o Szczycie: www.ponbis.com
Organizatorzy forum:
- Centrum Stosunków Polsko - Afrykańskich, Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu (CPAA), Poznań, www.wskiz.edu
- Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji
- Polsko - Afrykańska Izba Przemysłowo - Handlowa
- Nigeria Investment Promotion Commission (NIPC)
- Polish - Nigerian Trade And Investment Forum (PONTIF)
- SMAL Konsult Limited, Jos (doradcy ds. rolnictwa, finansów i zarządzania przedsiębiorstwem)
- Zespół Parlamentarny ds. Afryki w Sejmie RP (komitet złożony z ponad 15 parlamentarzystów)
- Magazyn D'Envoy, Polska/Nigeria
W załączeniu program Szczytu

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE ,, ROLNIK ROKU ''

01.06.2017

09:00

Jolanta

herb  2016_poprawiony_2Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zgłaszania do udziału w Konkursie ,, ROLNIK ROKU '' rolników, którzy prowadzą działalność rolniczą (sadowniczą, warzywniczą, zwierzęcą) na terenie gminy, są płatnikami podatku rolnego.

Konkurs ma na celu popularyzację osiągnięć zawodowych i społecznych rolników z terenu Gminy Góra Kalwaria, wyróżnienie osób aktywnych i otwartych na nowoczesne rolnictwo, promowanie bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, jak również kreowanie pozytywnego wizerunku rolnictwa i wsi gminy Góra Kalwaria.

Termin zgłoszenia: do 31 lipca każdego roku.

Kandydatów do Konkursu mogą zgłaszać: Rada Sołecka, Mazowiecka Izba Rolnicza, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Tarczynie.

Zgłoszenia do udziału w Konkursie składa się w Urzędzie Miasta i Gminy, ul. 3 Maja 10 - Biurze Obsługi Mieszkańców (kancelaria - pok. 4) lub przesyła w formie pisemnej na adres Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria z dopiskiem Konkurs ,,Rolnik Roku''.
Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać na odpowiednim formularzu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
REGULAMIN KONKURSU WRAZ Z FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM.

 

Odpady w Gminie

21.01.2013

14:20

Anna

Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria uprzejmie informuje, że uruchomiono nową stronę internetową poświęconą gospodarce odpadami oraz ochronie środowiska http://www.gorakalwaria.odpadywgminie.com .

Na stronie znajdziecie Państwo informacje na temat wdrażanego nowego systemu gospodarowania odpadami. Zapraszamy Państwa do odwiedzania naszej strony poprzez ikonę umieszczoną na stronie urzędu.
12...3

Partnerzy:

 zpwc1-k_i_s_logo

Miasta partnerskie:

carworzelcampagna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - Gmina Góra Kalwaria