logo-gk4(1)

P_gminaEvenio

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

31.12.2018

14:14

Robert

Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, informujemy, iż w przypadku przekazywania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria:
1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria z siedzibą: Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy, adres siedziby: Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria, 05-530 Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, tel. 22 277 35 93, e-mail: umig@gorakalwaria.pl.
2. W Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria został powołany inspektor ochrony danych (IOD). Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@gorakalwaria.pl, tel. 22 736 38 26. Adres siedziby: Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria, 05-530 Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, pokój nr 111.
3. Pozostałe klauzule informacyjne znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej, w „Poradniku interesanta”, zakładce „Ochrona danych osobowych – klauzule informacyjne”.

PAMIĘTAMY O NAUCZYCIELACH, PAMIĘTAMY O UCZNIACH

22.10.2018

15:07

Robert

obchody2Wyjątkowo dużo działo się w gminie Góra Kalwaria z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Główna uroczystość odbyła się w szkole w Cendrowicach, w piątek 12 października. Zgodnie z lokalną tradycją, podczas ceremonii wręczono akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Otrzymało je dziewięć osób. Jak co roku, uczniowie uświetnili święto występem artystycznym. Szczególnym wydarzeniem było nadanie cendrowickiej placówce nowego sztandaru (w związku z tym, że gimnazjum zmieniło się w podstawówkę). Dzieci ślubowały na chorągiew (na zdjęciu), została ona też poświęcona.

– Sztandar łączy wszystkich członków szkolnej społeczności. Obecnych, ale także poprzedników oraz tych, którzy dopiero nastaną. Niech on zawsze jednoczy nauczycieli, uczniów, ich rodziców i wszystkich pracowników placówki – oświadczył w czasie uroczystości zastępca burmistrza Jan Wysokiński.

Tego samego dnia w ratuszu wręczono dyrektorom szkół i nauczycielom dyplomy informujące o przyznaniu nagrody burmistrza. Podczas spotkania gospodarz gminy Dariusz Zieliński podkreślał, jak dużo zależy od osób kierujących placówkami oświatowymi oraz pedagogów, jeśli chodzi o przebieg reformy edukacji. – Wierzę w państwa siłę. Siłę wiedzy, kompetencji, doświadczenia – zwrócił się do zgromadzonych.

Również w piątek – wieczorem w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji – zorganizowaliśmy ceremonię, na której najważniejsi byli uczniowie, czyli doroczną galę stypendialną. Za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia sportowe i artystyczne finansową nagrodę dostało 170 osób. Gmina przeznaczyła na ten cel 150 tysięcy złotych. W trakcie uroczystości burmistrz pogratulował każdemu ze stypendystów, a kilkanaścioro uczniów utalentowanych muzycznie i tanecznie zademonstrowało swoje zdolności (zespoły New Bartek i Bartek Dance Kids II, Jakub i Kacper Dobkowscy z Oliwią Wylocińską, Joanna Świrska oraz Wojciech Niedziółka).

Swego rodzaju zwieńczeniem obchodów był udział przedstawicieli Góry Kalwarii w sobotniej gali finałowej konkursu Samorządowy Lider Edukacji. W Krakowie wiceburmistrz Jan Wysokiński i dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Robert Kornberg odebrali wyróżnienie specjalne dla naszej gminy – złoty certyfikat. Za osiągnięcia w polityce oświatowej samorządy nagradzane są przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

ULEGŁY ZMIANIE GRANICE OBWODÓW GŁOSOWANIA ORAZ SIEDZIBY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH.

21.10.2018

10:26

Jolanta

Okregi wyborcze

ZAGRALI JAK KOSZYKARZE Z USA

21.10.2018

09:53

Robert

koszW amerykańskiej Kalifornii są cztery zawodowe zespoły koszykarskie, a w Polsce istnieje amatorska drużyna pod nazwą Słoneczna Kalifornia. W niedzielę w Górze Kalwarii wzięła udział w turnieju zorganizowanym przez OSiR i zajęła pierwsze miejsce. Wygrała wszystkie trzy mecze, a jej zawodnik Rafał Chilczuk został królem strzelców. Zwycięska ekipa składa się z mieszkańców podwarszawskim miejscowości, m.in. Konstancina-Jeziorny i Piaseczna. Gratulujemy triumfu!

Na drugiej pozycji uplasowali się warszawiacy (PZU Sport Team), trzeci był Grójec (Estrella), a czwarte, ostatnie miejsce zajęło Opoczno (Weterani). Za najlepszego zawodnika imprezy uznano Andrzeja Wawrzkiewicza (PZU).

DOTACJE NA PIECE, RUSZA NABÓR

21.10.2018

09:26

Robert

piece nowe

SKRZYDŁO DODAŁO IM SKRZYDEŁ

20.10.2018

10:13

Robert

bani29Szkoła w Baniosze powiększyła się o 600 metrów kwadratowych. Społeczność podstawówki korzysta z nowego skrzydła od początku września, a 9 października odbyła się uroczystość otwarcia.

– Dzięki rozbudowie zyskaliśmy nowe możliwości, przede wszystkim dzieci uczą się wreszcie na jedną zmianę – cieszył się w trakcie ceremonii dyrektor podstawówki Dariusz Słapek.

– Nowa część placówki rodziła się w trudzie – przyznał burmistrz Dariusz Zieliński. – Z powodu swoich kłopotów finansowych wykonawca przerwał prace, mimo że dobiegały końca, i podjąłem trudną decyzję o rozwiązaniu umowy i ogłoszeniu nowego przetargu – przypomniał. Powstało siedem sal dla uczniów i cztery dla przedszkolaków. W skrzydle mieszczą się też gabinety, toalety i winda.

Zanim rozwiązano wstęgę i poświęcono korytarz, na sali gimnastycznej pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i obejrzeliśmy program artystyczny.

FOTOREPORTAŻ

GMINA WSPIERA DZIAŁANIA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

11.10.2018

11:14

Jolanta

Decydujesz logoBurmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Dariusz Zieliński objął honorowy patronat nad V edycją programu grantowego „Decydujesz, pomagamy”.

Już od 8 października 2018 roku lokalne organizacje społeczne i aktywni mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje pomysły na inicjatywy poprawiające ich najbliższe otoczenie. Tematyka zgłaszanych projektów jest bardzo szeroka. Inicjatywy mogą dotyczyć edukacji dzieci i młodzieży, promocji zdrowego stylu życia, odświeżenia przestrzeni miejskich, aktywizacji osób starszych, działań na rzecz zwierząt i środowiska naturalnego, pielęgnowania lokalnych tradycji lub innych obszarów, na które mieszkańcy chcą mieć większy wpływ. Pomysły można zgłaszać za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie: https://pomagamy.tesco.pl/ od 8 października do 18 listopada 2018 roku.

Spośród zgłoszonych do 18 listopada pomysłów, w każdym z mikroregionów, Komisja Grantowa wybierze po trzy projekty, które przejdą do następnego etapu. W praktyce, każda organizacja, która dotrze do etapu głosowania zwycięży. O tym, czy grant będzie wynosił 5000, 3000 czy 1000 złotych zdecydują mieszkańcy, głosując w swoim sklepie Tesco.

W ciągu czterech dotychczasowych edycji programu „Decydujesz, pomagamy” klienci Tesco w Polsce wrzucili do urn ponad 21 mln żetonów, wybierając tym samym najciekawsze projekty społeczne. W ten sposób Tesco wsparło 815 projektów, przekazując na ich realizację ponad 3 mln złotych.

W IV edycji programu „Decydujesz, pomagamy” do organizacji społecznych w województwie mazowieckim trafiły granty o łącznej puli 153 000 zł. Zaangażowani mieszkańcy zrealizowali 51 projektów, które korzystnie wpłynęły na ich najbliższe otoczenie.
W poprzedniej edycji programu Stowarzyszenie Cendrowianki zdobyło grant w wysokości 3 tys. zł.
Więcej informacji o programie znajduje się na stronie internetowej: www.tesco.pl/pomagamy

II ZJAZD KULTURALNYCH EDUKATORÓW

11.10.2018

09:14

Jolanta

ii-zjazd-kecover-photoMazowiecki Instytut Kultury zaprasza na
II Zjazd Kulturalnych Edukatorów

- podsumowanie 3 lat projektu Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury, prezentacja wyników i doświadczeń, 
a oprócz tego: ćwiczenia i warsztaty dla kadr kultury i edukacji
18 października 2018 r. 
Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51, 32. Piętro

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!!! 
Szczegółowy program wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo 
na stronie http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/kulturalni-edukatorzy/ii-zjazd-ke.html

OGŁOSZENIE

04.10.2018

10:42

Robert

ogloszenie zielone

HARMONOGRAM SPOTKAŃ W GMINACH W RAMACH PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

04.10.2018

09:57

Jolanta

Czyste_powietrze_ulotka-page-001Szanowni Państwo,
Program Czyste Powietrze to projekt realizowany we współpracy Ministerstwa Środowiska i partnerów. Gmina Góra Kalwaria nie ma wpływu na realizację programu oraz na tworzenie harmonogramu spotkań, które odbywają się w gminach.
Wszystkie informacje dotyczące programu Czyste Powietrze oraz harmonogram spotkań dostępny jest na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
http://www.wfosigw.pl/strona-glowna/czystepowietrze

„JESTEM EUROPEJCZYKIEM. DBAM O ŚRODOWISKO”

04.10.2018

09:07

Jolanta

environmental-protection-683437_1280Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy zaprasza uczniów szkół podstawowych, zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy i gmin wchodzących w skład Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego do udziału w konkursie plastycznym „JESTEM EUROPEJCZYKIEM. DBAM O ŚRODOWISKO”

Konkurs plastyczny poświęcony jest trosce o środowisko naturalne. Jego celem jest kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, podnoszenie ich świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego w najbliższej okolicy oraz zachęcanie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Tematyka konkursu nawiązuje też do jednego z 10 priorytetów Komisji Europejskiej „Unia energetyczna i działania w dziedzinie klimatu”.

Prace plastyczne powinny nawiązywać do działań, jakie Unia Europejska podejmuje na rzecz zwalczania zmian klimatu i przechodzenia na bezpieczną, niskoemisyjną gospodarkę, która chroni przyrodę oraz dba o zdrowie i jakość życia mieszkańców.

A Ty jak dbasz o środowisko? Jakie masz pomysły na działania, które pomogą zatroszczyć się o naturę?
A może masz jakieś inspirujące pomysły na nowe ekologiczne rozwiązania?

Prace plastyczne powinny zostać wykonane w formie rysunku lub malunku, przy użyciu jednej
z następujących technik plastycznych: kredki, pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki lub grafika. Wymagany format prac to A3.

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0-3 oraz klasy 4-8.
Nagrodą główną za zajęcie 1 miejsca w każdej z kategorii wiekowej jest aparat fotograficzny.
Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać w terminie do 23 listopada 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa PKiN, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, XIX piętro, p. 1920 (z dopiskiem „Jestem Europejczykiem. Dbam o środowisko”)

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa: http://europedirect.um.warszawa.pl
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu, oraz wypełnienie i przesłanie wraz z pracą wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Ponadto, każda praca powinna być podpisana na odwrocie (imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła).
Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować telefonicznie pod nr: (22) 443 02 26; (22) 443 07 80 lub pocztą elektroniczną na adres: europedirect-warszawa@um.warszawa.pl
ZAPROSZENIE
REGULAMIN
ZGŁOSZENIE

VIII ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

04.10.2018

08:41

Jolanta

tmŚwiatowy Dzień Tabliczki Mnożenia to akcja edukacyjna, która odbywa się corocznie w ostatni piątek września. Jej celem jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki i ma zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, bo niecodzienny sposób. Dla uczniów jest to doskonała okazja do odświeżenia sobie wiadomości po wakacyjnej przerwie, a dla dorosłych - do wykazania się świetną umiejętnością sprawnego liczenia w trudnych przypadkach mnożenia, a także do tego, aby dać dobry przykład swoim podopiecznym.

Uczniowie klasy 8b Szkoły Podstawowej w Baniosze pod opieką swojej wychowawczyni pani Anny Zięby w tym roku już po raz trzeci podjęli się zorganizowania i przeprowadzenia szkolnych obchodów tego wydarzenia. W związku z tym po szkole krążyły patrole egzaminacyjne, które sprawdzały znajomość tabliczki mnożenia u uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Wszystko to oczywiście w imię dobrej zabawy. Jednak nie wszystkie przykłady okazały się banalnie proste, dlatego tym bardziej cieszy fakt, że wszystkie odznaki "Eksperta Tabliczki Mnożenia" zostały rozdane :) 
Anna Zięba

 

KONSULTACJE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2019

03.10.2018

09:29

Jolanta

Herb na stroneZgodnie z Zarządzeniem Nr ROA.0050.204.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 01 października 2018 r. przeprowadza się konsultacje projektu uchwały dotyczącej uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Góra Kalwaria z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. 

Zgłaszanie uwag do projektu uchwały następuje za pośrednictwem formularzy konsultacji.

Zarządzenie Nr ROA.0050.204.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 01 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Góra Kalwaria z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Projekt Uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Góra Kalwaria z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
Konsultacje odbędą się w dniach od 02.10.2018r. do 23.10.2018r.
Formularz konsultacji
Formularz konsultacji można złożyć w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria przy ul. 3 Maja 3 lub przesłać na adres: m.kasprzyk@gorakalwaria.pl

BO AREN I ZAWODÓW U NAS NIE BRAKUJE

28.09.2018

20:19

Robert

sportowa-polska-2018Kolejny raz nagrodzono nasz samorząd za to, że sport i rekreacja leżą mu na sercu.

Otrzymaliśmy wyróżnienie Sportowa Gmina 2018, a burmistrza Dariusza Zielińskiego uhonorowano tytułem Lider Sportowej Polski 2018. To nagrody za „szczególne zaangażowanie w rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej” (jak tłumaczy Klub Sportowej Polski, który przyznaje laury).

Ale doceniono także mieszkańca, który od wielu lat uczy wychowania fizycznego w szkole w Baniosze – Henryka Żołnowskiego. Były hokeista został laureatem wyróżnienia Pasjonat Sportowej Polski 2018, które otrzymują osoby promujące sport i rekreację oraz zachęcają do prowadzenia zdrowego stylu życia.

Certyfikaty i medale wręczono reprezentantom gminy 26 września w Warszawie, w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego (oprócz Dariusza Zielińskiego i Henryka Żołnowskiego w gali uczestniczył Paweł Maciejewski, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji). Uroczystość zgromadziła ponad 300 gości, a swoją obecnością zaszczycili ją medaliści olimpijscy, m.in. była pływaczka Otylia Jędrzejczyk i były zapaśnik Andrzej Supron.

TU ŻYŁ, TERAZ NAM PATRONUJE

26.09.2018

21:40

Robert

patr11Góra Kalwaria ma patrona. Został nim św. Stanisław Papczyński, który na Mariankach nie tylko spoczywa, ale też przez prawie ćwierć wieku tu posługiwał. – To naturalna decyzja – mówi burmistrz Dariusz Zieliński, inicjator uczynienia opiekunem gminy XVII-wiecznego zakonnika.

22 września uchwałę o ustanowieniu patrona przyjęli radni. Dokonali tego przez aklamację, czyli jednomyślnie i bez głosowania. Zanim decyzję rady ogłosił jej przewodniczący Zenon Nadstawny, odczytano sierpniowy dekret Stolicy Apostolskiej, zezwalający na uchwalenie patronatu o. Papczyńskiego.

– Jesteśmy świadkami wydarzenia historycznego. Góra Kalwaria, jak setki polskich miast i gmin, ma swojego orędownika. To wielka radość i wielka duma – oznajmił podczas uroczystej sesji burmistrz. – Ale to również wielka odpowiedzialność. Trzeba podjąć wysiłek, aby nauczanie naszego patrona było ciągle żywe – dodał Dariusz Zieliński.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »
1...2

czyte_powietrze_aktualnosci_2


konsultacje-page-001(2)

logo-karta-seniora

Evenio_baner

LCK(1)

ZP

LOGO_portal_mapowy

Partnerzy:

 zpwc1-k_i_s_logo

Miasta partnerskie:

carworzelcampagna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - Gmina Góra Kalwaria