Góra Kalwaria

TANECZNE PEJZAŻE BRZEŚCE 2014

24.11.2014

16:07

Jolanta

1-DSC_0800Kolejna edycja "Tanecznych Pejzaży" za nami. Wzięło w niej udział ponad 1100 uczestników. Mieliśmy okazję gościć na naszym parkiecie YulDance z Warszawy, Black Code Dance Studio, Akcent z Warszawy, Hokus z Białegostoku, Tess z Tarnowskich Gór, Jazz One z Warszawy, Foute, Arabeskę i Pas de Chat z Radomia, Twister z Błonia, Stop and Go z Warszawy, Świerszcze z Trzemeszna, Impuls z Kielc, Kredance z Warszawy, Art Fly z Kielc, Efekt z Brynicy, Fame z Płocka, Mirage z Warszawy, Freestyle Dance Zone z Nadarzyna, New Generation z Błonia, K2 ze Zgierza, Gamę z Kłodawy, Rythm-X z Niemców, Igrek z Radomia, Aglaję z Warszawy, Fresh Stuff z Kielc, Love Dance Academy z Warszawy, Kuźnię Kids z Radomia, Watch Out z Radomia, Teatr Tańca Akt z Kielc, Jazzgot z Warszawy, solistów z Borkowic i Bartka z Góry Kalwarii. Tancerze mogli rywalizować w 5 kategoriach tanecznych. W sobotę królował styl modern i jazz, a w niedzielę hip-hop i disco dance.
Więcej informacji na facebook'u
Galeria zdjęć

KONFERENCJA DLA SADOWNIKÓW

24.11.2014

15:59

Jolanta

1-DSC_0045-001W piątek 21 listopada br. w Górze Kalwarii, odbyła się trzecia konferencja z cyklu „Technologia produkcji sadowniczej – dobre praktyki”, pn. „Ochrona sadów jabłoniowych i gruszowych prze chorobami i szkodnikami”, w której uczestniczyło ponad 250 rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich województwa mazowieckiego.
Ważnym punktem programu było wystąpienie Mirosława Maliszewskiego prezesa Związku Sadowników i posła RP, który zobrazował aktualną sytuację na rynku owoców oraz omówił perspektywy rynku owoców na najbliższe lata.
Następnie swoje referaty na temat chorób jabłoni i gruszy oraz ich zwalczania za pomocą różnych metod przedstawili profesorowie: Kazimierz Tomala z SGGW Warszawa i Remigiusz Olszak z Instytutu Praktycznego Sadownictwa.
Konferencję prowadził Andrzej Kamasa - dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie. W konferencji uczestniczyli również Dariusz Zieliński – burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Wiktor Szmulewicz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz inż. Marek ZalewskI , doradca rolniczy z Terenowego Oddziału MODR i Jolanta Miszkowska insp. ds . rolnych z ref. rolnictwa i ochrony środowiska UMiG w Górze Kalwarii. Konferencja zakończyła się zaprezentowaniem zmian w zasadach przyznawania dopłat obszarowych od 2015 - do 2020 r. - ARiMR Piaseczno.
Galeria zdjęć.

ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ SZLACHETNEJ PACZKI

21.11.2014

14:34

Jolanta

W sobotę, 15 listopada w Ośrodku Kultury w Górze Kalwarii, Drużyna Szlachetnej Paczki zorganizowała koncert promujacy ideę tego programu. SZLACHETNA PACZKA to projekt, który pomaga potrzebującym w taki sposób, aby sami zaczęli radzić sobie w życiu. Od 14 lat jednoczy Polaków wokół idei mądrego pomagania. Darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc dla rodzin w potrzebie, a pomostem między nimi są SuperW, czyli wolontariusze Paczki.
W 2014 roku powstała Drużyna w Górze Kalwarii. Wolontariuszy ochoczo i bezinteresownie wsparli artyści z terenu naszej gminy, którzy wystąpili podczas koncertu: mieszkanka Czerska, wokalistka Paulina Romaniuk znana z programu The Voice of Poland, gitarzysta Piotr Grudziński, saksofonista Christian Broniarz i tancerze z grupy Kalvaria Flava. Impreza odbyła się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

Jak zrobić paczkę?
Od 22 listopada na stronie www.szlachetnapaczka.pl dostępna będzie baza rodzin w potrzebie. Darczyńca wybiera rodzinę wskazując magazyn, do którego chce dostarczyć paczkę. Następnie przygotowuje paczkę – sam lub z rodziną i przyjaciółmi – zgodnie z listą potrzeb wskazanych przez rodzinę. Darczyńca otrzymuje wsparcie wolontariusza – opiekuna rodziny, który jest z nią w kontakcie. W dniu finału – 13 lub 14 grudnia – Darczyńca dostarcza paczki do wskazanego magazynu. Następnie poprzez wolontariusza otrzymuje relację z doręczenia prezentów.
Liderem Regionu Góry Kalwarii jest Elżbieta Paczesna
tel. 696 410 364
Więcej informacji o programie na stronie www.szlachetnapaczka.pl
GALERIA ZDJĘĆ Z KONCERTU

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI W GÓRZE KALWARII

21.11.2014

14:33

Jolanta

Plakat SZZLISTA SKLEPÓW,  w których będzie organizowana zbiórka na terenie Góry Kalwarii:

Zbiórka organizowana przy współpracy z Chrześcijańską Fundacją "Radość":
- Biedronka, ul. Wojska Polskiego 60
- Biedronka, ul. Pijarska 4
- Lewiatan, ul. Kalwaryjska 23
- Lewiatan, ul. Wyszyńskiego 1

Zbiórka organizowana przy współpracy ze Stowarzyszeniem Gemini MiM:
- Ga-ga SC, ul. Pijarska 63

KIERMASZ - KUP PREZENT NA MIKOŁAJKI

21.11.2014

14:32

Jolanta

plakat kiermaszZapraszamy na Kiermasz Bożonarodzeniowy - już na Mikołajki będzie można kupić prezent:)
Będą stoiska i występy zespołów ludowych - bo Boże Narodzenie już blisko!
Podczas Kiermaszu w promocyjnej cenie TONZ oddział w Czersku wystawi do sprzedaży książkę dr Maurycego Stanaszka
"Nadwiślańskie Urzecze"

Nowa siedziba Ośrodka Kultury, por. Jana Białka 9

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

21.11.2014

09:39

Jolanta

Herb na stroneSzanowni Mieszkańcy
Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria uprzejmie przypomina o obowiązkach ciążących na właścicielach nieruchomości, które wynikają z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399), art.5 ust.1 pkt. 4 oraz Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria (rozdz. 4 §7 - Uchwały Nr XXXVI/399/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lutego 2013 r.). Zgodnie z w/w aktami prawa, właściciele nieruchomości są zobowiązani do bezzwłocznego uprzątnięcia liści, błota, śmieci, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, a także usuwania sopli lodowych powstałych na nieruchomościach zabudowanych w rejonie chodnika położonego wzdłuż nieruchomości.
Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.
Prace związane z usuwaniem sopli lodowych oraz nawisów śnieżnych należy prowadzić z zachowaniem ostrożności szczególnie w miejscach gdzie występują ciągi pieszo – jezdne.

WYNIKI WYBORÓW 2014

18.11.2014

11:28

Jolanta

GÓRA KALWARIA WYRÓŻNIONA

17.11.2014

13:05

Jolanta

files/0/59955/1-Certyfikat.jpgGmina Góra Kalwaria wzięła udział w ogólnopolskim konkursie: "Gmina Przyjazna Turystom" i znalazła się w gronie 15 laureatów. W rundzie finałowej głos oddano internautom, którzy na portalach mogli głosować na wybraną gminę. W tej rywalizacji znaleźliśmy się na 2 miejscu w kategorii Gmina Miejsko Wiejska.
Dnia 14 listopada w Hali Torwar w Warszawie podczas targów „Podróże” burmistrz Dariusz Zieliński odebrał Certyfikat przyznany naszej Gminie.
Za wszystkie głosy oddane na Gminę Góra Kalwaria serdecznie Państwu dziękujemy.

BEZPŁATNE SZKOLENIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

17.11.2014

12:08

Jolanta

Centrum Szkoleniowe Masterlang zaprasza na BEZPŁATNE SZKOLENIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO + certyfikat TOEIC Bridge/TOEIC
REKRUTACJA TRWA!
Szkolenia prowadzone są w ramach projektu pt.: „Mazowiecka akademia języka angielskiego” nr WND-POKL.09.06.02-14-342/14 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.
Szkolenia prowadzone są zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) 
na poziomach:
A1 oraz A2 (szkolenia dla początkujących
B1 oraz B2 (szkolenia dla średniozaawansowanych)
C1 oraz C2 (szkolenia dla zaawansowanych).
Szkolenia SKIEROWANE SĄ DO OSÓB spełniających następujące kryteria:
wiek 18 - 64 lat lub powyżej 64 roku życia o ile zadeklarują gotowość podjęcia/kontynuowania zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie
pracujących lub zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) na terenie województwa mazowieckiego
zgłaszających z własnej inicjatywy chęć uczestniczenia w szkoleniach.
Okres realizacji projektu: 01 października 2014 r - 30 czerwca 2015 r.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenia (120 godzin dydaktycznych) odbywać się będą: średnio 2 x w tygodniu po 2 godziny lub z inną częstotliwością ustaloną z uczestnikami w dogodnych dla uczestników lokalizacjach - w pobliżu ich miejsca zamieszkania/zatrudnienia na terenie województwa mazowieckiego.

Prowadzone będą przez doświadczonych lektorów metodą komunikacyjną, kładącą akcent na umiejętność mówienia i rozumienia ze słuchu.
Uczestnicy będą mieć do dyspozycji podręczniki, zostaną im też zaprezentowane możliwości zastosowania komputera i Internetu jako wsparcia w procesie uczenia się języka i poznania kultury danego obszaru językowego.
Grupy będą liczyć średnio 10 osób, nie więcej niż 12.
Szkolenia zakończą się uzyskaniem przez uczestników certyfikatu potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości języka:
certyfikat TOEIC Bridge (poziom podstawowy)
certyfikat TOEIC (poziom średniozaawansowany i zaawansowany).

Rekrutacja odbywa się poprzez:
zapisy w Biurze Projektu, drogą pocztową poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz testu kwalifikacyjnego (w przypadku osób, które nie uczyły się wcześniej języka angielskiego bądź chcą rozpocząć od podstaw, wystarczy podpisać test) na adres:
Centrum Szkoleniowe Masterlang, ul. Torfowa 3/1, 30 – 384 Kraków
w czasie spotkań informacyjno-rekrutacyjnych, odbywających się w różnych powiatach województwa mazowieckiego.
PIERWSZEŃSTWO w procesie rekrutacji mają:
kobiety - przyznany zostanie im 1 pkt
osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej - przyznane zostaną im 3 pkt
osoby z wykształceniem zawodowym - przyznane zostaną im 2pkt
osoby z wykształceniem średnim - przyznany zostanie im 1pkt
osoby 50+ - przyznane zostaną im 2 pkt
osoby zamieszkujące tereny wiejskie – przyznane zostaną im 3 pkt
osoby zamieszkujące miasta do 50 tys. mieszkańców – przyznane zostaną im 2 pkt
osoby zamieszkujące miasta do 200 tys. mieszkańców – przyznany zostanie im 1 pkt.
W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 881 302 230 lub adresem
e-mail: biuro@angielskinamazowszu.eu

 

Zaproszenie na konferencję prezentującą wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich

17.11.2014

12:03

Jolanta

Samorząd Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie, serdecznie zaprasza do udziału w sympozjum.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do organizacji pozarządowych działających w obszarze wsi i rolnictwa, związków zawodowych i branżowych, partnerów społeczno – gospodarczych, ośrodków
doradztwa rolniczego, izb rolniczych, Lokalnych Grup Działania, instytucji naukowo – badawczych, uczelni wyższych, szkół rolniczych i samorządów lokalnychwojewództwa mazowieckiego.

Konferencja zrealizowana będzie w dniu 27.11.2014r. w godzinach: 9.30 – 15.30.
Sympozjum prowadzone będzie w formie wykładowo – warsztatowej przez wykwalifikowanych trenerów. Realizator szkoleń zapewnia obiad i
catering.  Dodatkowo uczestnicy będą mieć zapewnione materiały szkoleniowe.Udział w konferencji jest bezpłatny.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do złożenia formularza zgłoszeniowego.
Zgłoszenia prosimy przysłać:
• pocztą na adres: Centrum Biznesu i Promocji Kadr Spółka z o.o. os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św.
• faksem: tel./fax. 41 247 62 11,
• skan e-mailem na adres: i.grudzien@cbpk.pl

Zgłoszenia mailowe są jedynie rezerwacją miejsca dla osoby. Oryginał zgłoszenia należy niezwłocznie odesłać na adres firmy.
W załączeniu zaproszenie, formularz zgłoszeniowy oraz program.

Zgłoszenia należy składać w terminie 2 dni od otrzymania wiadomości.
Szczegółowe informacje udziela firma Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o. os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św.:koordynator Pani Iwona Grudzień tel. 696-085-244

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

123...4

Partnerzy:

 

Miasta partnerskie:

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - Gmina Góra Kalwaria