logo_herb_kolor

  

choinka1
 

 

PSZOK CZYNNY CZĘŚCIEJ I DŁUŻEJ

21.01.2020

13:48

Piotr

PSZOK_nowe_godzinyDla Państwa wygody Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest już nie 3, ale 6 dni w tygodniu, w tym 10 godzin w sobotę.

Informacje o zasadach działania PSZOK, jakie odpady należy od niego dostarczać, a jakie nie znajdują się na stronie:  http://www.gorakalwaria.odpadywgminie.com/?d=164
 

21.01.2020

08:52

Robert

Dziadkowie

NIE PARKUJ, ABY MOŻNA BYŁO DOKŁADNIE POSPRZĄTAĆ

20.01.2020

16:55

Piotr

sprzatanie_ulicNa jutro i pojutrze powiatowe służby drogowe zaplanowały kompleksowe czyszczenie ulic Budowlanych i Kalwaryjskiej.

We wtorek zamiatarka pojawi się na pierwszej ulicy, w środę – na drugiej. Ponieważ złogi piasku znajdują się również na przyulicznych parkingach, zwracamy się do Państwa o niepozostawianie w tych dniach samochodów na miejscach postojowych. Za utrudnienia przepraszamy.

WEJDŹ W SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ

20.01.2020

09:32

Robert

Herb na stroneZgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 powołanej ustawy, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do oceny ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert, ogłaszanych przez burmistrza gminy Góra Kalwaria na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy w 2020 r.

Do zadań komisji będzie należało opiniowanie, ocena i opracowanie propozycji dotacji na projekty zgłoszone w otwartych konkursach.

W pracach komisji mogą brać udział osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 powołanej ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorących udział w konkursie.

Członkowie komisji konkursowej biorący udział w pracach przy opiniowaniu ofert muszą spełniać łącznie następujące warunki:
1) Korzystają z pełni praw publicznych,
2) Reprezentują organizacje pozarządowe/podmioty, które nie biorą udziału w danym konkursie,
3) Nie pozostają z którymkolwiek z wnioskodawców w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności,
4) Zapoznali się z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ze szczególnym uwzględnieniem procedur konkursowych, a także z Programem Współpracy Gminy Góra Kalwaria z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

W przypadku zgłoszenia wielu kandydatur zostanie przeprowadzone losowanie w obecności przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Powołania członka komisji konkursowej dokona burmistrz Góry Kalwarii w drodze zarządzenia.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniach członkom komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie załączonego do ogłoszenia formularza i przesłanie go drogą e-mailową na adres m.krzystosiak@gorakalwaria.pl lub w formie papierowej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria.

Termin zgłaszania kandydatów: do 4.02.2020 r.

DO POBRANIA:
formularz (docx)

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020–2023

20.01.2020

08:33

Robert

Informujemy, że prezes Sądu Okręgowego w Warszawie zwrócił się z prośbą do Rady Miejskiej Góry Kalwarii o przeprowadzenie wyborów uzupełniających i dokonanie wyboru jednego ławnika do Sądu Okręgowego w Warszawie na kadencję 2020 – 2023.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

MAŁE GRANTY – INFORMACJA O OFERCIE „ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZTUTOWO 2020 R.”

16.01.2020

11:29

Robert

Herb na stroneGmina Góra Kalwaria, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365, z 2019 r. poz. 37), informuje o wpłynięciu i uznaniu celowości oferty pt. „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży Sztutowo 2020 r.”, dotyczącej realizacji zadania publicznego w obszarze profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Zadanie będzie realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy OSiR Góra Kalwaria, przy wsparciu finansowym gminy, udzielonym trybie małych grantów. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi jej dotyczące. Osoba prowadząca sprawę: Michał Krzystosiak, tel. 22 727 95 16.

BEZPŁATNE SZKOLENIA NA TEMAT OPŁAT I REJESTRÓW ZWIĄZANYCH Z ODPADAMI

16.01.2020

09:41

Piotr

szkoleniaUrząd Marszałkowski za naszym pośrednictwem zaprasza na bezpłatne szkolenia dotyczące: opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne, opłaty wynikającej z ustawy o bateriach i akumulatorach, opłaty wynikającej z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, opłaty wynikającej z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO) i baza BDO”. Najbliższe terminy szkoleń to 24 stycznia oraz 4 lutego. Ze szczegółami można zapoznać się tu.

AUTO Z POMPĄ PRZYWITANO Z POMPĄ

15.01.2020

11:58

Robert

woz-ospStrażacy ochotnicy z jednostki w Górze Kalwarii cieszą się z nowego wozu. To iveco z napędem na cztery koła, zbiornikiem na wodę o pojemności 3,5 tysiąca litrów, autopompą o wydajności 2,4 tys. litra na minutę oraz sprzętem do ratownictwa technicznego i medycznego. Samochód kosztował prawie 830 tysięcy złotych, z czego niemal 370 tys. zł wyłożyła gmina. Uroczyste powitanie wozu (na zdjęciu) odbyło się 13 stycznia. 

WYSTARTOWAŁY KONKURSY DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

14.01.2020

16:00

Piotr

konkursy_fb641 tysięcy złotych to łączna wartość środków konkursowych na dofinansowanie działań należących do zadań własnych gminy, a realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Wiedza i doświadczenie organizacji pozarządowych, ludzi, którzy działają w nich z pasją, gwarantuje realizację zadań na najwyższym poziomie.

Kwota 115 tysięcy złotych z gminnego budżetu zostanie przeznaczona na małe granty, czyli zadania z inicjatywy fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych i innych organizacji pozarządowych. W obszarze sportu do dyspozycji pozostaje 30 tysięcy złotych, w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego – 30 tysięcy złotych, w obszarze polityki społecznej 15 tysięcy złotych, na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki uzależnień – 40 tysięcy złotych.

Zapraszamy organizacje działające na rzecz mieszkańców miasta i gminy Góra Kalwaria do udziału w konkursie i składania swoich ofert!

Z ogłoszeniami można zapoznać się tu.

NA KANALIZACJĘ DESZCZOWĄ W MIEŚCIE I BOISKO W CONIEWIE

14.01.2020

13:18

Piotr

wolne_srodkiRada miejska w czwartek wprowadziła do tegorocznego budżetu 1,5 mln zł tak zwanych wolnych środków z lat ubiegłych i przeznaczyła je w głównej mierze na wykonanie już przygotowanych inwestycji. Co powstanie za te pieniądze?

- zostaną oznakowane tematyczne szlaki turystyczne po Górze Kalwarii. To realizacja projektu, który mieszkańcy wybrali w ramach budżetu obywatelskiego,
- przy szkole podstawowej w Coniewie powstanie boisko ze sztuczną murawą oraz bieżnią,
- w szkole w Cendrowicach część pomieszczeń zostanie dostosowanych do potrzeb oddziału przedszkolnego,
- na terenie byłej jednostki zostanie wybudowany odcinek kanalizacji deszczowej, który pozwoli na odprowadzenie wód opadowych z ulic Pijarskiej i Dominikańskiej, kiedy wiosną tego roku przejdą one przebudowę.

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA

10.01.2020

11:59

Piotr

POMOCPRAWNA2020poprJeśli jesteś mieszkańcem powiatu piaseczyńskiego, potrzebujesz porady, a nie stać Cię na prawnika, możesz odwiedzić jeden z punków nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego, organizowane przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie. Przypominamy także, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze Kalwarii również prawnicy pomagają mieszkańcom bezpłatnie. Szczegóły na ten temat znajdziecie Państwo tu.

WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU DLA NGO

10.01.2020

10:47

Piotr

SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZADOWYCHZapraszamy na kolejne szkolenie, podczas którego członkowie organizacji pozarządowych dowiedzą się jak skutecznie pozyskiwać fundusze na działalność.

Tym razem (21 stycznia w godz. 10.00-16.00) tematem prelekcji Beaty Juraszek - Kopacz z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego będzie "Przygotowanie oferty realizacji zadania publicznego (m.in. wypełnianie druków)". Uwaga, termin zgłaszania udziału (należy podać liczbę uczestników, imię i nazwisko oraz nazwę organizacji) mija 17 stycznia o godz. 12. Zgłoszenia i informacje: 22 727 95 16, m.krzystosiak@gorakalwaria.pl.

MAŁE GRANTY – INFORMACJA O OFERCIE „WYJAZD REKREACYJNO-EDUKACYJNY DLA MŁODZIEŻY”

09.01.2020

15:31

Robert

Herb na stroneGmina Góra Kalwaria, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365, z 2019 r. poz. 37), informuje o wpłynięciu i uznaniu celowości oferty pt. „Wyjazd rekreacyjno-edukacyjny dla młodzieży”, dotyczącej realizacji zadania publicznego w obszarze profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Zadanie będzie realizowane przez Parafię Rzymskokatolicką Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Górze Kalwarii, przy wsparciu finansowym gminy, udzielonym trybie małych grantów. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi jej dotyczące. Osoba prowadząca sprawę: Michał Krzystosiak, tel. 22 727 95 16.

PERŁY MAZOWSZA: GŁOSUJ NA NOMINOWANYCH

09.01.2020

15:07

Robert

urnaPrzypominamy, że trwa konkurs Perły Mazowsza 2019, w którym można popierać także kandydatury z gminy Góra Kalwaria. Oto one:

♦ Góra Kawiarnia, Mali Odkrywcy, Restauracja Kantyna (kategoria Perła Przedsiębiorczości),
♦ Air Band, Noc Grozy na Zamku w Czersku, Święto Cydru (Perła Kultury),
♦ Górski Bieg Zająca, Amatorski Turniej Koszykówki, Klub Karate Kyokushinkaikan Góra Kalwaria „Kime” (Perła Sportu i Turystyki).

Urna stoi w urzędzie gminy, obok kancelarii (a obok leżą karty do głosowania). Można zagłosować także na stronach www.perlymazowsza.pl i www.facebook.com/KonkursPerlyMazowsza oraz esemesowo.

Szczegóły na www.perlymazowsza.pl. Głosowanie zakończy się 21 lutego.

ZNANY AKTOR ZAGRA Z WOŚP-EM

09.01.2020

09:10

Robert

wosp202028. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Górze Kalwarii to nie tylko kwesta, licytacje i światełko do nieba. W niedzielę 12 stycznia odbędą się też koncerty w Ośrodku Kultury oraz wydarzenia na rynku. Przy ul. Białka zagrają: Ereles (rock), Polska Wersja (hip-hop), a także Maciej Zakościelny z zespołem (muzyka filmowa, jazzowa, piosenka poetycka). Natomiast przed ratuszem będą mieć miejsce: zlot morsów, prezentacje Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Mazowieckiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej, animacje dla dzieci i pokazy kamperów. Zapraszamy!

1...2

1proc.

e_urzad_ikona

Ochrona danych

Sprawdz stan powietrza

BP_GK-19

WYL

logo-karta-seniora

Evenio_baner

prawnik pierwszego kontaktu

LCK(1)

ZP

LPM-logo-2018-rgb

Partnerzy:

 zpwc1-k_i_s_logo

Miasta partnerskie:

carworzelcampagna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - Gmina Góra Kalwaria