logo-gk4(1)

P_gminaEvenio

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

31.12.2018

14:14

Robert

Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, informujemy, iż w przypadku przekazywania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria:
1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria z siedzibą: Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy, adres siedziby: Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria, 05-530 Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, tel. 22 277 35 93, e-mail: umig@gorakalwaria.pl.
2. W Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria został powołany inspektor ochrony danych (IOD). Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@gorakalwaria.pl, tel. 22 736 38 26. Adres siedziby: Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria, 05-530 Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, pokój nr 111.
3. Pozostałe klauzule informacyjne znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej, w „Poradniku interesanta”, zakładce „Ochrona danych osobowych – klauzule informacyjne”.

WODNA REWOLUCJA PRZY KALWARYJSKIEJ

09.11.2018

13:55

Robert

suwPodpisy złożone, w mieście będzie nowa stacja uzdatniania wody (SUW). 9 listopada w ratuszu prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górze Kalwarii Jerzy Pełka podpisał umowę z warszawską spółką Aqua Seen. Wygrała ona przetarg na modernizację SUW przy ul. Kalwaryjskiej. Wybudowane zostaną nowa hala filtrów i nowy zbiornik wody uzdatnionej, a stary budynek zostanie zaadaptowany na dyspozytornię. Prace rozpoczną się w drugim kwartale 2019 roku, a zakończą po 12 miesiącach. Wartość inwestycji: prawie 5,7 mln zł.

Modernizacja stacji to jedno z przedsięwzięć, na które Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał w maju ponad 23 mln zł unijnego wsparcia.

suw1wiz-suw1wiz-suw2

W NAJBLIŻSZY PONIEDZIAŁEK URZĄD ZAMKNIĘTY

08.11.2018

09:57

Robert

nieczynne

KOMUNIKAT POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

07.11.2018

15:48

Robert

syrena1-str1. Na podstawie informacji Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa informuję, że w dniach 14–16 listopada w godz. 9.00–14.00 Powiat Piaseczyński będzie brał udział w ćwiczeniu RENEGADE/SAREX-18/II. Na terenie Powiatu Piaseczyńskiego przeprowadzony zostanie trening systemu ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z powietrza. W związku z tym uruchomione zostaną syreny alarmowe rozmieszczone w 71 punktach. Zgodnie z przepisami prawa syreny emitować będą trzyminutowy dźwięk modulowany oznaczający ogłoszenie alarmu oraz trzyminutowy dźwięk ciągły – odwołanie. Alarm ma charakter ćwiczebny.

2. Informujemy, że Starostwo Powiatowe w Piasecznie oraz Gmina Piaseczno zostały wybrane do organizacji epizodu praktycznego pod nazwą „Ewakuacja ludności z powiatów zagrożonych działaniami militarnymi na terenie województwa mazowieckiego”, będącego elementem ćwiczenia pk. ANAKONDA-18. Ćwiczenie pk. ANAKONDA-18 (AN-18) będzie największym ćwiczeniem SZ RP w 2018 roku organizowanym przez Polskę. Będzie ono sprawdzianem możliwości współdziałania kluczowych organów dowodzenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z układem pozamilitarnym oraz wybranymi elementami struktur dowodzenia NATO. Powiat Piaseczyński będzie realizował zespół przedsięwzięć związanych z ćwiczebnym przyjęciem ewakuowanej ludności. Realizacja ćwiczenia nie będzie skutkowała utrudnieniami w funkcjonowaniu urzędów w dniach 14–15 listopada 2018 r.

Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

PODARUJ KREW

07.11.2018

12:20

Robert

krew2Klub Honorowych Dawców Krwi w Górze Kalwarii zaprasza na dodatkową zbiórkę życiodajnego płynu. Odbędzie się ona 16 listopada (piątek) w szkole przy ul. Budowlanych w godz. 9.00–12.30. Więcej informacji: 666 096 912, klubhdkgorakalwaria@gmail.com.

ZASTĘPCZY ODBIÓR ODPADÓW

06.11.2018

13:38

Robert

smieciW związku z tym, że 12 listopada ma być dniem wolnym od pracy, wywóz śmieci zmieszanych z sektora 2 oraz z zabudowy wielolokalowej, który miał nastąpić 12.11, zostaje przesunięty na następny dzień (wtorek). Natomiast odbiór metali i tworzyw sztucznych z tych miejsc planowany pierwotnie na 13.11 zorganizowany zostanie dzień później (środa).

„JESTEŚ WIDOCZNY, JESTEŚ BEZPIECZNY”

05.11.2018

08:55

Jolanta

IMG_6256We wtorek 30 października w Szkole Podstawowej nr 2 im. Księcia Janusza w Górze Kalwarii miało miejsce spotkanie dla klas V – VI prowadzone w ramach kampanii społecznej „JESTEŚ WIDOCZNY, JESTEŚ BEZPIECZNY”.
Do szkoły zawitali przedstawiciele lokalnych władz, policji, straży pożarnej oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Podczas spotkania dzieci otrzymały elementy odblaskowe, prezentowały swoje umiejętności jazdy na rowerze podczas pokonywania specjalnie przygotowanego toru rowerowego. Pod okiem strażaków ćwiczyły umiejętność udzielania pierwszej pomocy a policjanci omawiali z dziećmi rodzaje zagrożeń, na jakie są narażone oraz sposoby ich unikania.
Galeria zdjęć.

PATRIOTYCZNY RAP MIESZKAŃCÓW

02.11.2018

10:37

Robert

mockup-projekt-nr1erweZ okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości nagrana została hiphopowa płyta pod tytułem „Sto”. Jej powstanie sfinansował samorząd Góry Kalwarii. Na krążku rapują młodzi mieszkańcy gminy: „Barber”, „Ponti”, „Sekul” i „Stolar”. Album będzie mieć premierę 11 listopada w czasie koncertu na kalwaryjskim rynku. Można już jednak posłuchać jednego z utworów, zatytułowanego „Dzieci Powstania”, w którym występuje też młodzież z muzycznej sekcji Ośrodka Kultury. Piosenka jest dostępna w serwisie YouTube.

SKWER PRZY UL. DOMINIKAŃSKIEJ – OŚWIADCZENIE BURMISTRZA

30.10.2018

16:20

Robert

DSC_0766Szanowni Państwo,

przebudowa skweru przy ul. Dominikańskiej to jedna z ważniejszych inwestycji w Górze Kalwarii w mijającej kadencji. Część mieszkańców zwraca uwagę na wartość tego zadania, nazywając krytycznie zmodernizowany plac „skwerem za milion”. Dlatego chciałbym raz jeszcze podkreślić, iż koszt robót związany jest z kosztorysem przedsięwzięcia. A ten opiewał na kwotę ponad 900 tys. zł. Zakres inwestycji objął:
– wymianę nawierzchni na klinkierową (743 metry kwadratowe),
– przebudowę oświetlenia (zakup i instalacja 29 lamp),
– przebudowę sieci sanitarnej (m.in. montaż systemu nawadniania kroplującego),
– zagospodarowanie zielenią (24 drzewa, ponad 4 tys. krzewów, trawy oraz trawnik z rolki),
– zakup i montaż ławek (23), stojaków na rowery (17) i koszy na śmieci (7).

Do przetargu na prace wykonawcze przystąpił jeden oferent, który zaproponował cenę nieco ponad milion złotych. Uznałem, że należy podpisać umowę z tą firmą. Rada Miejska wyraziła na to zgodę.

Co szalenie istotne, przebudowa skweru to część gminnego projektu „Zielona Góra Kalwaria”, polegającego na rewitalizacji siedmiu terenów zielonych w mieście (m.in. skarpy za kinem). Otrzymaliśmy na to przedsięwzięcie dotację z Unii Europejskiej w wysokości 2,7 mln zł (w tym na sam skwer ponad 370 tys. zł). Gdybyśmy nie zrealizowali inwestycji przy ul. Dominikańskiej, stracilibyśmy całe dofinansowanie! 2,7 mln zł!

Dziś łatwo wygłasza się opinie, że gmina wyłożyła na skwer rzekomo zbyt duże fundusze. Czemu jednak nikt nie dodaje, iż rezygnacja z przebudowy oznaczałaby rezygnację ze środków zewnętrznych, a co za tym idzie – z projektu „Zielona Góra Kalwaria”?

Uważam, że podjąłem decyzję właściwą, dobrą dla lokalnej społeczności. Co więcej, według mnie każdy, kto byłby na moim miejscu, zrobiłby to samo. Myślę, że kiedy opadną emocje związane z okresem wyborczym, mieszkańcy docenią zmodernizowany skwer i stanie się on lubianym miejscem spotkań.

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Dariusz Zieliński

KOLEJNA DOTACJA DLA NASZEJ GMINY. PRAWIE 4 MLN ZŁ NA PRODUKCJĘ ZIELONEJ ENERGII

29.10.2018

18:27

Robert

miasto-wislaGóra Kalwaria pozyskała unijne fundusze, dzięki którym dofinansuje montaż u mieszkańców kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła.

– To podwójny sukces. Skorzystają bowiem nie tylko mieszkańcy, ale również środowisko naturalne – podkreśla burmistrz Dariusz Zieliński.

Gmina pokryje 80 proc. kosztu zakupu danej instalacji. Pieniężne wsparcie otrzymają osoby, które złożyły wnioski o dofinansowanie (w 2016 roku).

Aby zwiększyć szansę na uzyskanie dotacji, Góra Kalwaria starała się o nią razem z mazowieckimi gminami Raciąż i Baboszewo. Trzy samorządy zdobyły łącznie przeszło 7 mln zł. Kwota ta pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020 (działanie 4.1 „Odnawialne źródła energii, typ projektu – infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”).

– Cieszy, że do gminy Góra Kalwaria regularnie trafiają środki zewnętrzne. Wliczając ostatnią dotację, w mijającej kadencji urząd, nasze jednostki organizacyjne, gminne szkoły oraz straże pożarne pozyskały w sumie 46 milionów złotych! – zaznacza burmistrz.

GÓRA KALWARIA PRZYJAZNA I FAIR PLAY

29.10.2018

10:03

Robert

fair-playNagrody w dwóch prestiżowych konkursach przyznał gminie warszawski Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.

Po przeprowadzonych audytach otrzymaliśmy certyfikat Gmina Fair Play wraz z honorowym wyróżnieniem, a także certyfikat Przyjazna Polska wraz ze Złotą Statuetką. W pierwszym z konkursów nagradza się samorządy przyjazne inwestorom, w drugim natomiast – wyróżniające się pod danym względem (Górę Kalwarię uhonorowano w kategorii „kraina historii i kultury”).

Wyróżnienia wręczył burmistrzowi Dariuszowi Zielińskiemu na sesji Rady Miejskiej (19 października) dr Mieczysław Bąk, prezes Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.

TU ZAPŁACISZ MNIEJ, SENIORZE

29.10.2018

09:47

Robert

karta senioraRośnie liczba miejsc, w których honorowana jest Kalwaryjska Karta Seniora. Liczymy, że kolejni przedsiębiorcy zdecydują się na przyznawanie zniżek.

Mieszkańcom gminy, którzy skończyli 60 lat, upusty oferowane są w następujących punktach handlowych i usługowych w Górze Kalwarii:

sklep Ga-Ga przy ul. Pijarskiej 63 (5 proc. rabatu),
sklep Sam u Jacka przy ul. Kalwaryjskiej 1 (5 proc. na artykuły spożywcze),
salon optyczny Optyk przy ul. Pijarskiej 16 (10 proc.),
Gabinet Okulistyczno-Optyczny przy ul. Piłsudskiego 7 (20 proc.),
zakład fotograficzny Foto Studio Waldemar Ogrodnik przy ul. Pijarskiej 37 (20 proc.).

Ulgę dla posiadaczy Kalwaryjskiej Karty Seniora wprowadził też Ośrodek Sportu i Rekreacji. O 50 proc. mniej płaci się za wejście na pływalnię, saunę i siłownię w Miejskim Zespole Basenowo-Rekreacyjnym. Ofertę przygotował również Ośrodek Kultury. To miesięczna 30-złotowa zniżka na uczestnictwo w zajęciach ceramicznych, 2-złotowa na udział w jednym seansie w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego, a także ulgowy wstęp na zamek w Czersku (5 zł).

Serdecznie zachęcamy firmy z gminy do uznawania Karty Seniora. Będziemy się starać, aby lista punktów, w których osoby starsze płacą mniej, była znana jak najszerszemu gronu mieszkańców. Chętnych przedsiębiorców prosimy o kontakt z Andrzejem Wojnarskim z urzędu miasta (pokój 211, tel. 22 727 95 38, 609 050 022). Deklaracja o honorowaniu Karty jest tutaj.

Przypomnijmy, że Kalwaryjską Kartę Seniora ustanowił gminny samorząd. Aby ją otrzymać, należy wypełnić stosowny druk i złożyć go w kancelarii urzędu gminy. Jest on dostępny w sąsiedztwie kancelarii (przegródki na korytarzu) oraz w pokoju 211. Można go również pobrać z naszej strony internetowej – pobierz.

ZDOBĄDŹ GRANT I ZMIEŃ SWOJE OTOCZENIE!

28.10.2018

11:46

Jolanta

ulotka Decydujesz pomagamy-page-001ulotka Decydujesz pomagamy-page-002

IV EDYCJA KONKURSU PERŁY MAZOWSZA

25.10.2018

15:32

Jolanta

PERLYWYBIERZ SWOJĄ PERŁĘ
Serdecznie zapraszamy do IV Edycji konkursu Perły Mazowsza. Podobnie jak w roku ubiegłym liczymy na Państwa zgłoszenia – szukamy naszych PEREŁ w kategoriach FIRMA, KULTURA, SPORT I TURYSTYKA.
Pamiętajcie, że zgłosić może każdy, wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie www.perlymazowsza.pl lub wrzucając wypełniony formularz do urn w każdej gminie powiatu piaseczyńskiego.
W Górze Kalwarii urny znajdują się w Ratuszu i Ośrodku Kultury.
Dla tych, którzy w sposób najciekawszy uzasadnią dlaczego ich kandydat powinien wziąć udział w konkursie, będą czekały atrakcyjne nagrody.
PULA NAGRÓD W TYM ROKU TO 35 000 zł!!!
 

POLSKA PIĘKNA. CAŁA

25.10.2018

15:05

Robert

dragZachęcamy do obejrzenia wystawy malarskiej księdza Stanisława Drąga „Piękna nasza Polska cała”, która potrwa do 6 listopada. Wstęp wolny, ulica por. Białka 9 w Górze Kalwarii.

Ks. Drąg posługuje w parafii wojskowej św. Stanisława Biskupa w Radomiu. Urodził się 77 lat temu w Kałkowie niedaleko Ostrowca Świętokrzyskiego. Swoje prace eksponował na ponad 70 wystawach indywidualnych i zbiorowych – w muzeach, domach kultury, seminariach duchownych, kościołach. W 2001 r. został członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Wystawa w Górze Kalwarii – z okazji 100. rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości – obrazuje fascynację duchownego historią, kulturą i przyrodą.

1...2

czyte_powietrze_aktualnosci_2

logo-karta-seniora

Evenio_baner

LCK(1)

ZP

LOGO_portal_mapowy

Partnerzy:

 zpwc1-k_i_s_logo

Miasta partnerskie:

carworzelcampagna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - Gmina Góra Kalwaria