Góra Kalwaria

PODWÓJNIE NAGRODZENI

20.10.2014

17:12

Jolanta

17 października w Hotelu Bristol odbyła się uroczysta Gala kończąca I edycję programu certyfikacyjnego dla gmin "Przyjazna Polska" oraz XIII edycję konkursu "Gmina Fair Play".
W konkursie Przyjazna Polska zdobyliśmy nagrodę główną w kategorii "Kraina historii i kultury" natomiast udział w konkursie Gmina Fair Play zaowocował przyznaniem, już po raz szósty Certyfikatu Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Organizatorami konkursów jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym oraz Krajowa Izba Gospodarcza.
Udział w konkursach i późniejsza ocena przygotowywanych materiałów oraz audyt dokonywany przez instytucję zewnętrzną umożliwiają obiektywne spojrzenie na całokształt dokonań władz gminy. Jak wynika z powyższych danych, otrzymane tytuły i nagrody są potwierdzeniem, że Gmina Góra Kalwaria podejmuje działania, które wpływają na lepszą jakość życia naszych mieszkańców, jest aktywna i otwarta na współpracę z inwestorami oraz docenia i promuje nasze dziedzictwo historyczne.
Należy dodać, że to już siódma i ósma nagroda zdobyta w tym roku przez Gminę Góra Kalwaria. Pod koniec października ogłoszone zostaną wyniki w konkursie "Grunt na medal  oraz Samorządowy Lider Edukacji.
 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Obwieszczenie Komisji Wyborczej

20.10.2014

15:33

Anna

Góra Kalwaria, dnia 20 października 2014 r.


O B W I E S Z C Z E N I E


Miejska Komisja Wyborcza w Górze Kalwarii informuje, że zgodnie z art. 182 § 7, art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz § 13 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych, obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. poz. 783), w dniu 23 października 2014 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali 112 Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii ul. 3-go Maja 10 odbędzie się:
1) losowanie członków obwodowych komisji wyborczych,
2) przyznanie w drodze losowania numerów list wyborczych n/w komitetów, które zarejestrowały listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Górze Kalwarii:

- KWW Nasza Gmina - Nasz Powiat,
- KWW „Przyjazny Samorząd”,
- KWW Bezpartyjni,
- KWW Wspólna Przyszłość,
- KWW Góra Kalwaria 2020,
- KWW Zmieńmy Przyszłość i Teraźniejszość

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
w Górze Kalwarii
/-/ Piotr Walczak

DZIEŃ SENIORA I INWALIDY

20.10.2014

09:51

Jolanta

ZARZĄD ODDZIAŁU REJONOWEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW W GÓRZE KALWARII

serdecznie zaprasza wszystkich członków na

SPOTKANIE Z OKAZJI DNIA SENIORA I INWALIDY,

które odbędzie się 25 października 2014r. (sobota) o godz. 12.00
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii ul. Ks. Sajny 16

 

KLAPS PRZEGLĄD FILMÓW AMATORSKICH

20.10.2014

09:37

Jolanta

26 października w Kinie Uciecha odbędzie się Przegląd Filmów Amatorskich KLAPS.
Impreza odbędzie się w pewnej konwencji: z długiego snu budzi się Baron Bloodie Woodie, jest wampirem zombie i jest wiecznie głodny... a dalej to już niespodzianka.
W programie: filmy, "żywy komentarz" do etiudy filmowej oraz muzyka "na żywo" grana do autorskich wizualizacji (w tym animacji poklatkowych)
Zagra mIndSedge, który m.in dostał się do finału przeglądu muzycznego i 24 października zagra w warszawskim klubie palladium na JP Artist Festiwalu...

26 października,
Kino Uciecha, ul ks. Sajny 14,
godzina 16:00.
Wstęp wolny.

 

PODRÓŻOWAĆ BEZPIECZNIEJ! - REWELACYJNA AKCJA I KONKURS Z NAGRODAMI

17.10.2014

15:14

Jolanta

Takie hasło przyświeca organizatorom II edycji akcji „Bezpieczna Podróż”, która już trwa za sprawą Grupy Mediowej Hobby, czyli najpopularniejszego w północnej Aglomeracji Warszawskiej Radia Hobby 89,4 FM, portalu Warszawy i Mazowsza – Hobby.pl oraz Miasta i Gminy Góra Kalwaria. Partnerem akcji jest największy mazowiecki przewoźnik – PKS Polonus Bus. A cała akcja to przede wszystkim rozmowy, wywiady, porady o tym, jak bezpieczniej podróżować. Jak rozsądnie siadać za kierownicą czyli jak jechać by, zwyczajnie, dojechać.
A do tego wszystkiego, by do akcji zbliżyć jak najwięcej uczestników – Radio, Portal i PKS Polonus bus organizują codzienny konkurs – z codziennymi nagrodami i dużymi nagrodami finałowymi. Także Mieszkańcy Góry Kalwarii otrzymają, dzięki Urzędowi Miasta i Gminy specjalne nagrody – trzeba tylko słuchać Radia (jeśli nie w eterze to wchodząc na Portal – tam program możliwy jest do odsłuchu) i bawić się – wykazując się przy tym wiedzą o bezpieczeństwie.
Honorowy Patronat nad akcja „Bezpieczna Podróż” objął Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik.
Regulamin konkursu i szczegóły jak grać? na antenie i na Portalu

Finał I edycji w telewizji
 

"MUZYKA ŚWIATA PO SŁOWIAŃSKU"

17.10.2014

14:09

Jolanta

 Koncert w Górze Kalwarii 25.10.2014 – repertuar

„Hava nagila” – tradycyjna melodia żydowska
„Swietit miesiac” – wariacje na temat rosyjskiej melodii ludowej
„Czastuszki” – rosyjska melodia ludowa
„Poliuszko” – rosyjska melodia ludowa
„Jabłuszko” – rosyjska melodia ludowa
„Ruczejok” – piosenka cygańska; śpiew – Marcin Mielczarek
„Lezginka” – narodowy taniec Lezginów
„Hej bystra woda!” – piosenka polskich górali; śpiew – Magdalena Iwanek
„Janosik” – muzyka z filmu „Janosik” – Jerzy Matuszkiewicz
„Besa me mucho” – instrumentalna wersja piosenki meksykańskiej – Consuelo Velázquez
„The Entertainer” – ragtime – Scott Joplin
„Sirtaki” – muzyka z filmu „Grek Zorba” – Mikis Theodorakis
„Niewybaczalny grzech” – muzyka z filmu „Grek Zorba” – Mikis Theodorakis
„Dzieci Pireusu” – grecka melodia ludowa
„El cóndor pasa” – ballada peruwiańska – Daniel Alomia Robles
„Ojciec chrzestny” – temat filmowy – Nino Rota
„Kozaczek” – ukraińska piosenka ludowa; śpiew – Marcin Mielczarek

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZAPRASZA PRZEDSIĘBIORCÓW

16.10.2014

14:56

Jolanta

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie rozpoczyna tworzenie grup roboczych ds. inteligentnych specjalizacji regionu (pismo w załączeniu). W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o poinformowanie przedsiębiorców działających na terenie Państwa Gminy o możliwości uczestnictwa w powyższej inicjatywie. Szczególne znaczenie będzie miał udział firm innowacyjnych, poszukujących i wdrażających nowe rozwiązania. Termin składania aplikacji do udziału w pracach poszczególnych grup przypisanych do obszarów inteligentnej specjalizacji, tj.: bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu oraz wysoka jakość życia, został wyznaczony do dnia 22 października br. Bardzo proszę o przesyłanie zgłoszeń na adresy poczty elektronicznej: monika.tchorznicka@mazovia.pl, piotr.dylewski@mazovia.pl.

Jednocześnie informuję, że pierwsze spotkanie dot. powyższej inicjatywy zostało zaplanowane na dzień 30 października br. o godz. 12 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter). List Marszałka Województwa .

Monika Tchórznicka
Wydział Innowacyjności
Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

 

III OTWARTY KONKURS OFERT NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2014

15.10.2014

16:13

Jolanta

Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria ogłasza otwarty konkurs na dofinansowanie n/w zadania publicznego w 2014 r.:

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
- wspieranie zadań statutowych organizacji pozarządowych zajmujących się kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego,
- wspieranie organizacji imprez z zakresu kultury jak występy, koncerty, wystawy,
- wspieranie przedsięwzięć dotyczących ochrony zabytków i dziedzictwa narodowego,
- wspieranie działalności zespołów artystycznych oraz współpraca w organizowaniu przeglądów i konkursów artystycznych,
- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej.

Na powyższe zadanie przeznaczono kwotę 40 000,00 zł.
Termin złożenia oferty
Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria, ul. 3-go Maja 10, w terminie do 6 listopada 2014 r. do godz. 16,00 oferty wraz z załącznikami na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25).
Więcej informacji
Formularz oceny ofert.

"KOSMOS" WITOLDA GOMBROWICZA - WYJAZD DO TEATRU

15.10.2014

13:49

Jolanta

OSRODEK KULTURY W GÓRZE KALWARII ZAPRASZA NA SPEKTAKL

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIE TEATRALNE
JESIENI

“KOSMOS”
Witolda Gombrowicza

COMPAGNIE HAUT ET COURT
(Francja)

(spektakl tłumaczony na język polski - napisy)

W dniu 8 listopada (sobota) 2014 r. godz.19.00
do Teatru im. S. Jaracza w Łodzi


BILETY w cenie 25,00 zł + koszty przejazdu
w OŚRDKU KULTURY ul. por. Jana Białka 9
tel. 516 240 046 do dnia 22 października b.r.

BEZPŁATNE SZKOLENIA RPO

15.10.2014

08:37

Jolanta

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz firma PM Grouo LAAX Sp. z o.o. Sp. k. serdecznie zapraszają na bezpłatne szkolenie " Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego"
Szkolenie odbędzie się dnia 22 października w Piasecznie.
Szkolenie eksperckie pt. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego” skierowane jest do potencjalnych Beneficjentów RPO WM (przedstawicieli osób prawnych, zarówno z sektora finansów publicznych jak i z sektora prywatnego oraz osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą, młodzieży szkolnej wchodząca na rynek pracy) i Beneficjentów realizujących projekty. Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z indywidualnych konsultacji (w zakresie tematu szkolenia).
Więcej informacji na www. rpo.mazowia.eu
Kontakt: e-mail szkoleniaregionalne@mazowia.eu

tel. 537 063 456, 883 313 456, 692 762 095
 

12...3

Partnerzy:

 

Miasta partnerskie:

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - Gmina Góra Kalwaria