logo-gk_poprawione

Informacja o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód

26.04.2017

13:02

Jolanta

W związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych na terenie gminy Góra Kalwaria informuję rolników o możliwości

składania wniosków o szacowanie szkód w terminie do dnia 12 maja 2017 roku.

Wnioski można pobrać na stronie internetowej

https://mazowieckie.pl/download/1/43675/Zalaczniknr1-wniosekooszacowanieszkod.doc

lub w Urzędzie Miasta i Gminy – Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pok.106.

2 MAJA URZĄD NIECZYNNY

26.04.2017

11:39

Jolanta

informacja 2 maj

ALTANA Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO W SZYMANOWIE

25.04.2017

16:44

Jolanta

20170424_12463024 kwietnia oddano do użytku mieszkańców Szymanowa altanę wykonaną w ramach funduszu sołeckiego.
Altana znajduje się na placu zabaw. Składa się z ażurowej części wypoczynkowej, która zostanie wyposażona w stoły i ławy oraz części pełnej przeznaczonej na drobny sprzęt gospodarczy.
Altana w Szymanowie powstała jako pierwsza z czterech altan zaplanowanych do budowy w tym roku z funduszu sołeckiego.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE ,, ROLNIK ROKU ''

25.04.2017

16:00

Jolanta

herb  2016_poprawiony_2Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zgłaszania do udziału w Konkursie ,, ROLNIK ROKU '' rolników, którzy prowadzą działalność rolniczą (sadowniczą, warzywniczą, zwierzęcą) na terenie gminy, są płatnikami podatku rolnego.

Konkurs ma na celu popularyzację osiągnięć zawodowych i społecznych rolników z terenu Gminy Góra Kalwaria, wyróżnienie osób aktywnych i otwartych na nowoczesne rolnictwo, promowanie bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, jak również kreowanie pozytywnego wizerunku rolnictwa i wsi gminy Góra Kalwaria.

Termin zgłoszenia: do 31 lipca każdego roku.

Kandydatów do Konkursu mogą zgłaszać: Rada Sołecka, Mazowiecka Izba Rolnicza, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Piasecznie.

Zgłoszenia do udziału w Konkursie składa się w Urzędzie Miasta i Gminy, ul. 3 Maja 10 - Biurze Obsługi Mieszkańców (kancelaria - pok. 4) lub przesyła w formie pisemnej na adres Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria z dopiskiem Konkurs ,,Rolnik Roku''.
Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać na odpowiednim formularzu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
REGULAMIN KONKURSU WRAZ Z FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM.

 

ZAWIADOMIENIE o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem projektu Planu Ochrony dla Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

25.04.2017

14:10

Jolanta

imageZAWIADOMIENIE
Dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem projektu Planu Ochrony dla Chojnowskiego Parku KrajobrazowegoOpracowanie projektu planu zaplanowano na lata 2017-2019 r.

Aktualne informacje o stanie zaawansowania prac i materiały robocze związane z przygotowaniem projektu planu będą publikowane w formie elektronicznej na stronie internetowej wykonawcy projektu planu firmy: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, www.nfos.org.pl.
Uwagi
i wnioski w formie pisemnej należy składać na adres: Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, ul. Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock lub też za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@parkiotwock.pl.
Ustosunkowanie się do zgłoszonych wniosków i uwag nastąpi w formie pisemnej odpowiedzi w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku lub uwagi.
Pełny tekst zawiadomienia.

NOWE WIEŚCI DLA SENIORÓW - GAZETKA NR 5

24.04.2017

16:23

Jolanta

GRS gazetka nr 5 do druku-page-001Zapraszamy do lektury nowej gazetki GRS.
W numerze:
- Koperta życia - podsumowanie działań.
- Kto ma prawo do bezpłatnych leków
- zmiany w składzie GRS
- II Sejmnik Senioralny
- Karta Seniora - nowy projekt rady
- Akcja ankietowa - problemy zdrowotne seniorów.
Zapraszamy po pełne wydanie na stronę www.radaseniorow-gorakalwaria.pl

KOMUNIKAT SKS 5 2017-04-24

24.04.2017

16:15

Jolanta

komunikatysadowniczefruitwarkaPARCH JABŁONI
RAK BAKTERYJNY
ZWÓJKÓWKI LIŚCIOWE/MSZYCE
PORDZEWIACZ JABŁONIOWY/ŚLIWOWY
NAWOŻENIE DOLISTNE SADÓW
KOMUNIKAT SKS 5 2017-04-24

NARODOWE ŚWIĘTO KONSTYTUCJI

24.04.2017

09:59

Jolanta

zaproszenieprogram

FESTIWAL RZEŹBY ŚW.JÓZEFA CIEŚLI

24.04.2017

09:08

Jolanta

 

image001

Fundacja „Dwór i Folwark w Brześcach”
Zaprasza na
Festiwal rzeźby Św. Józefa Cieśli
1 do 3 maja 2017 w godzinach 13 – 17  
Brześce k. Góry Kalwarii, ul. Osiedlowa 2
https://www.google.pl/maps/place/Jesionowa+4,+05-520+Brze%C5%9Bce/@52.0270193,21.1899161,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x471929b4fb0f90f9:0x92d4890ddcf7b65d!2sOsiedlowa,+Brze%C5%9Bce!3b1!8m2!3d52.0285229!4d21.1913057!3m4!1s0x471929b546b25901:0xc3a7d6696ead9bb3!8m2!3d52.0276971!4d21.1923193
​w programie festiwalu:
specjalnie przygotowane miejsce artystycznej ekspresji służące rozpoznawaniu i odkrywaniu szlachetnego rzemiosła struganych, ciętych i ciosanych kołków drewna, gniecionych lepionych i formowanych kilogramów gliny – przeistaczających się w formy kształtem podobne choćby do czegokolwiek, w rzeźby – (po)twory a może nawet i dzieła.
Będziemy lepić i formować, ciosać i wyskrobywać, słowem rzeźbić w całej masie gliny i drewna.
Zajęcia pod przewodnictwem rzeźbiarzy – Leszka Jasińskiego i Wiktora Piaseckiego.
Zajęcia dla wszystkich - prawo i leworęcznych osób w każdym wieku.
www.facebook.com/DworWBrzescach
Zapraszamy !
Marta & Andrzej Mauberg
Maria Studzińska & Filip Gawliński

 

KONCERT Z OKAZJI DNIA MATKI

24.04.2017

08:49

Jolanta

A4 dla ciebie mamo

123...4

Partnerzy:

 zpwc1-k_i_s_logo

Miasta partnerskie:

carworzelcampagna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - Gmina Góra Kalwaria